Euroopan ylimpien hal­lin­to­tuo­miois­tuin­ten tuomarit kokoontuvat Inarissa 

28.05.2024 09:50

Eu­roo­pan unio­nin ylim­pien hal­lin­to­tuo­miois­tuin­ten yh­dis­tyk­sen ACA-Eu­ro­pen tuo­ma­rei­ta on ko­koon­tu­nut se­mi­naa­rin ja vuo­si­ko­kouk­seen Ina­riin 26.-28.5.2024. Se­mi­naa­ris­sa kä­si­tel­lään pe­rus­oi­keuk­sien to­teu­tu­mis­ta mo­ni­ta­soi­ses­sa jär­jes­tel­mäs­sä, jon­ka osia ovat kan­sain­vä­li­set ih­mi­soi­keus­so­pi­muk­set, Eu­roo­pan unio­nin pe­rus­oi­keus­kir­ja ja kun­kin ACA-Eu­ro­pen jä­sen­val­tion kan­sal­li­set pe­rus­tus­lait. 

Tapahtuman ensimmäisenä päivänä ACA-Europen tuomarit perehtyivät arktisen alueen ilmasto- ja ympäristökysymyksiin yhdessä Saamelaiskäräjien kanssa järjestetyssä symposiumissa. 

Toisena päivänä jäsenseminaarin pääpuhuja, Euroopan unionin tuomioistuimen tuomari Niilo Jääskinen, tarkasteli EU:n ympäristöoikeuden perusperiaatteiden vaikutusta kansallisten hallintotuomioistuinten vastuisiin ja velvollisuuksiin unionin tuomioistuimen uusimman oikeuskäytännön pohjalta. 

Seminaarin pääpaino on tilaisuutta varten tehdyn laajan kyselytutkimuksen tulosten läpikäynnissä. Tutkimuksessa kartoitettiin ACA-Europen jäsentuomioistuinten käytäntöjä kansallisten perusoikeussäännösten soveltamisessa sekä kansallisten perusoikeussäännösten yhteispeliä eurooppalaisen sääntelyn kanssa. 

Kolmipäiväinen tapahtuma koostuu ACA-Europen hallituksen kokouksesta, oikeustieteellisestä jäsenseminaarista ja yleiskokouksesta sekä erillisohjelmasta kuten tutustumisesta paikalliseen kulttuuriin ja luontoon. 

Tapahtumaan osallistuu EU:n jäsenmaiden korkeimpien hallintotuomioistuinten yhdistyksen ACA-Europen jäsentuomioistuinten presidenttejä, puheenjohtajia ja tuomareita yhteensä noin 60. 

Lähde korkeimman hallinto-oikeuden tiedote 

Juridiikan sisältöpalvelut

Juridiikan parhaat sisällöt

Alma Talent Lakitieto -sisältökokonaisuutta tuottavat juridiikan parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Suomen Laki -toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää