Euroopan laajuiset digitaaliset julkiset palvelut toimivat jatkossa yhä paremmin

18.04.2024 09:53

EU:n uusi Yhteentoimiva Eurooppa -asetus tuli voimaan huhtikuussa. Sen tavoite on parantaa Euroopan laajuisten digitaalisten julkisten palveluiden yhteentoimivuutta. Soveltaminen alkaa porrastetusti heinäkuussa. Asetus velvoittaa rajat ylittävien julkisten palveluiden tarjoajia, kuten EU:n toimielimiä, valtion viranomaisia, kuntia ja hyvinvointialueita.

Uuden asetuksen tavoitteena on kehittää yhteentoimivuutta siten, että mahdollistetaan saumaton tiedonvaihto rajat ylittävien julkisten palvelujen tarjoamiseksi. Samalla kehitetään EU:n sisämarkkinoiden toimintaa ja vahvistetaan perussopimuksiin sisältyvien oikeuksien toteutumista. Asetus luo myös julkisten palveluiden taustalla olevien verkko- ja tietojärjestelmien kehittämiselle yhteiset säännöt ja hallintokehyksen. 

Asetus velvoittaa kaikkia julkisen sektorin elimiä, jotka sääntelevät, tarjoavat, hallinnoivat tai toteuttavat Euroopan laajuisia digitaalisia julkisia palveluja. Suomessa se koskee siis esimerkiksi viranomaisia, kuntia ja hyvinvointialueita. Asetus ei kuitenkaan itsessään luo jäsenmaille uusia velvoitteita tarjota rajat ylittäviä julkisia palveluita.

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­riö koordinoi asetuksen toimeenpanoa

Uusi asetus luo pysyvät rakenteet unionin ja jäsenvaltioiden välille edistämään yhteentoimivuustyötä. Jokaisessa jäsenvaltiossa tulee lisäksi olla keskitetty yhteyspiste, joka koordinoi asetukseen liittyviä kysymyksiä ja tukee julkisen sektorin elimiä asetuksen toimeenpanossa. Tarkoitus on, että Suomessa keskitettynä yhteyspisteenä toimii valtiovarainministeriö, jonka tehtäviin tälläkin hetkellä sisältyvät julkisen hallinnon tietopolitiikan, tiedonhallinnan ja sähköisen asioinnin yleiset perusteet sekä tietovarantojen käytön yleinen ohjaus ja kehittäminen. Kansallisesti toimeenpanon koordinoinnissa on tarkoitus hyödyntää useita jo olemassa olevia yhteistyörakenteita.

Asetuksen keskeisimpiä velvoitteita on

  • tehdä yhteentoimivuusarviointi aina kun kehitetään uusia tai olennaisesti muutetaan olemassa olevia tietojärjestelmiä tai -verkkoja, jotka vaikuttavat Euroopan laajuisten digitaalisten julkisten palvelujen tarjoamiseen sekä
  • velvoite jakaa yhteentoimivuusratkaisuja.

Uusi asetus tuli voimaan 11.4.2024 ja sen soveltaminen alkaa porrastetusti 12.7.2024.

Lähde: valtiovarainministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää