Euroopan ih­mi­soi­keus­tuo­miois­tui­men ratkaisu por­tu­ga­li­lais­nuor­ten tekemässä il­mas­ton­muu­tok­sen haitallisia vaikutuksia käsittelevässä valituksessa

09.04.2024 17:16

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuri jaosto on antanut ratkaisun kuuden portugalilaisnuoren 33 valtiota mukaan lukien Suomea vastaan tekemässä ilmastonmuutoksen haitallisia vaikutuksia käsittelevässä valitusasiassa. Ratkaisu on lopullinen.

EIT ei ottanut valitusta tutkittavaksi. Kaikkien muiden, paitsi Portugalin osalta, valittajat eivät kuuluneet vastaajavaltioiden lainkäyttöpiiriin. Portugalin osalta valittajat eivät olleet käyttäneet kansallisia oikeussuojakeinoja. Ukrainan osalta valituksesta päätettiin luopua valittajien pyynnön mukaisesti.

Valituksessaan valittajat väittivät ilmastonmuutoksen vaikutusten loukkaavan heidän Euroopan ihmisoikeussopimuksessa (EIS) turvattua oikeuttaan elämään (EIS 2 artikla) ja perhe- ja yksityiselämän suojaa (EIS 8 artikla) tarkasteltaessa artikloja Pariisin ilmastosopimuksen sitoumusten valossa, sekä syrjinnän kieltoa (EIS 14 artikla) yhdessä edellä mainittujen oikeuksien kanssa. Vastaajavaltioina ovat EU27:n lisäksi Yhdistynyt kuningaskunta, Sveitsi, Norja, Venäjä, Turkki ja Ukraina.

Ratkaisu on luettavissa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen verkkosivuilla (englanniksi).

Lähde: ulkoministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää