EU:n yri­tys­vas­tuu­di­rek­tii­vi ei saanut taakseen määräenemmistöä Coreperissa

28.02.2024 16:47

EU:n neuvoston pysyvien edustajien komitea (Coreper) käsitteli 28.2.2024 yritysten kestävää toimintaa koskevaa huolellisuusvelvoitetta eli yritysvastuudirektiiviä. Direktiiville ei löytynyt Coreperissa jäsenvaltioiden määräenemmistöä Suomen rakentavasta vaikuttamisesta huolimatta.

EU:n neuvoston pysyvien edustajien komitea (Coreper) käsitteli 28.2.2024 yritysten kestävää toimintaa koskevaa huolellisuusvelvoitetta eli yritysvastuudirektiiviä. Direktiiviehdotukselle ei löytynyt Coreperissa jäsenvaltioiden määräenemmistöä Suomen rakentavasta vaikuttamisesta huolimatta. 

Direktiiviehdotuksen jatkokäsittelystä ei ole tällä hetkellä tietoa, mutta puheenjohtajamaa Belgia on todennut etsivänsä mahdollisuuksia jatkaa asian käsittelyä kesäkuun lopulla päättyvällä kaudellaan. On mahdollista, että käsittely siirtyy Euroopan Parlamentin kesäkuisten vaalien jälkeiseen aikaan.

Yritysvastuudirektiivillä lisättäisiin merkittävästi suurten yritysten vastuuta ja velvoitteita huolehtia mahdollisesti aiheutuvista haitallisista vaikutuksista niiden omassa sekä niiden tytäryhtiöiden ja liikekumppanien toiminnassa.

Direktiiviin sisältyy joitakin kohtia, joihin Suomi on pyrkinyt aktiivisesti vaikuttamaan neuvottelujen aikana. Suomi ei ole pitänyt vahingonkorvauksen ryhmäkannetta koskevia säännöksiä Suomen oikeusjärjestelmän kannalta toimivina ratkaisuina, sillä ne poikkeavat meillä voimassa olevista yleissäännöksistä ja hajaannuttavat järjestelmää.

Lähde: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.

Lue myös eduskunnan tiedote 28.2.2024: Suuri valiokunta käsitteli yritysvastuudirektiivin neuvottelutilannetta.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää