EU:n kriittisten raaka-aineiden asetus astuu voimaan 23.5.2024

07.05.2024 15:03

Uusi EU:n asetus kriittisten raaka-aineiden turvallisista ja kestävistä toimitusketjuista, ns. EU:n kriittisten raaka-aineiden asetus, julkaistiin 3.5.2024 Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja se astuu voimaan 23.5.2024. Asetus pyrkii varmistamaan jäsenmaiden talouden ja puhtaan siirtymän kannalta kriittisten raaka-aineiden saannin kestävästi. Se on osa laajempaa pyrkimystä vahvistaa EU:n strategista autonomiaa.

Asetus määrittää tavoitteet EU:ssa tapahtuvalle raaka-aineiden louhinnalle, kulutukselle ja kierrätykselle sekä yksittäisistä kolmansista maista tapahtuvalle tuonnille. Toimina asetuksessa on mm. strategisina pidettyjen hankkeiden lupamenettelyjen sujuvoittaminen, kansalliset luvituksen yhteyspisteet, riskien seurantaan liittyvät toimet, kansalliset raaka-aineiden etsintäohjelmat sekä raaka-aineiden uudelleenkäytön parantamiseen tähtäävät toimet. 

Asetus on jäsenvaltiossa suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, mutta eräät asetuksen toimista edellyttävät tuekseen kansallista lainsäädäntöä. Asetuksesta seuraavien kansallisten velvoitteiden täytäntöönpanolle asetetut siirtymäajat vaihtelevat. Ensimmäiset täytäntöönpanoa edellyttävät toimet on oltava toteutettuna yhdeksän kuukauden kuluessa asetuksen voimaantulosta. 

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 15.4.2024 virkamiestyöryhmän tukemaan asetuksen kansallista täytäntöönpanoa. Ympäristöllisten lupa- ja muiden hallinnollisten menettelyjen osalta asetuksen täytäntöönpano on jo tarkastelussa ja valmistelussa käynnissä olevassa ympäristöministeriön yhden luukun lainsäädäntöhankkeessa syksystä 2023 alkaen.

Lähde: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää