EU-vaalien ennakkoäänestys alkanut

29.05.2024 07:30

Europarlamenttivaalien eli EU-vaalien ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 29.5.−4.6.2024 ja ulkomailla 29.5.−1.6.2024, mutta monien ulkomailla sijaitsevien ennakkoäänestyspaikkojen aukioloaika on tätä lyhyempi. Vaalipäivä on sunnuntai 9.6.2024.

Ennakkoäänestysaikana voi äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. 

Kotimaan ja ulkomaan ennakkoäänestyspaikkojen osoitteet ja aukioloajat löytyvät vaalien tieto- ja tulospalvelusta sekä Digi- ja väestötietoviraston äänestyspaikkapalvelusta www.aanestyspaikat.fi.

Ennakkoäänestyspaikkoja voi tiedustella myös oikeusministeriön maksuttomasta puhelinpalvelusta suomeksi numerosta 0800 9 4770 ja ruotsiksi numerosta 0800 9 4771. WhatsApp-viestipalvelu neuvoo numerossa 050 438 8730.

Ulkomailla koko ennakkoäänestysajanjakson ja vaalipäivän asuvat tai oleskelevat voivat äänestää kirjeitse ulkomailta. Äänioikeutetun, joka haluaa äänestää kirjeitse, pitää tilata kirjeäänestysasiakirjat etukäteen ulkomaille, ne saatuaan äänestää ja postittaa äänensä Suomeen oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle. Kirjeäänen on oltava perillä oikeassa keskusvaalilautakunnassa viimeistään perjantaina 7.6.2024 ennen kello 19. Tarkemmat ohjeet löytyvät osoitteesta www.vaalit.fi/kirjeaanestys.

Ää­nioi­keus­il­moi­tus on lähetetty kaikille ää­nioi­keu­te­tuil­le

Digi- ja väestötietovirasto on lähettänyt ilmoituksen äänioikeudesta joko kirjeenä kotiin tai sähköisesti Suomi.fi-palveluun. Ilmoitus lähetettiin sähköisesti niille, jotka ovat tilanneet viranomaistiedotteet Suomi.fi-palveluun. Tulevissa vaaleissa on äänioikeutettuja Suomessa noin 4,5 miljoonaa.

Ehdokkaiden tiedot löytyvät vaalien tieto- ja tulospalvelusta

Helsingin vaalipiirilautakunta vahvisti EU-vaalien ehdokasasettelun 10.5.2024. Ehdokkaiden nimet ja heidän ehdokasnumeronsa löytyvät oikeusministeriön tieto- ja tulospalvelusta. Ehdokkaat ovat ehdolla koko maassa.

Hen­ki­löl­li­syy­den todistaminen ää­nes­tys­pai­kal­la

Äänestäjän on esitettävä selvitys henkilöllisyydestään äänestyspaikalla. Henkilöllisyyden voi todistaa virallisella kuvallisella asiakirjalla, kuten ajokortilla, poliisin myöntämällä henkilökortilla tai passilla. Oleellista on, että vaalivirkailija voi varmistua äänestäjän henkilöllisyydestä. Jos äänioikeutetulla ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa voimassa olevaa asiakirjaa, hän voi saada poliisilaitokselta maksuttoman, väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Väliaikaista henkilökorttia varten tarvitaan kaksi passikuvaa.

Seuraa ää­nes­ty­sak­tii­vi­suut­ta verkossa

Vaalien tieto-ja tulospalvelussa voi seurata ennakkoäänestyksen vilkkautta. Verkkoon päivitetään ennakkoäänestyksen alettua tunnin välein tiedot ennakkoon äänestäneiden määrästä koko maassa, vaalipiireissä ja kunnissa.

Lähde ja lisätietoja: oikeusministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää