EU-vaalien ää­nioi­keus­il­moi­tus­ten lähettäminen alkaa

30.04.2024 08:11

Digi- ja väestötietovirasto on aloittanut europarlamenttivaalien eli EU-vaalien äänioikeusilmoitusten lähettämisen. Ilmoitus toimitetaan äänioikeutetulle joko kirjepostina tai sähköisesti Suomi.fi-palveluun huhti–toukokuun aikana. Ilmoitukset lähetetään viimeistään 16.5.2024.

EU-vaaleissa äänioikeus on jokaisella Suomen kansalaisella tai Suomessa asuvalla ja äänioikeusrekisteriin ilmoittautuneella EU-kansalaisella, joka on täyttänyt 18 vuotta viimeistään 9.6.2024. Äänioikeutettu saa äänestää vain yhdessä EU:n jäsenvaltiossa: joko kotivaltiossaan tai siinä valtiossa, jossa asuu. Tulevissa vaaleissa on äänioikeutettuja noin 4,5 miljoonaa.

Jo yli miljoona äänestäjää saa ää­nioi­keus­il­moi­tuk­sen Suomi.fi -palveluun

Äänioikeusilmoitukset lähetetään joko postitse tai sähköisesti äänioikeutetun oman ilmoituksen mukaan. Neljäsosa äänioikeutetuista on tilannut viranomaistiedotteet sähköisesti, ja ilmoitus äänioikeudesta lähetetään heille Suomi.fi-viesteihin. Suomi.fi-viesteihin saapuneet ilmoitukset voi lukea tunnistautumalla Suomi.fi-verkkopalveluun tai ottamalla käyttöön Suomi.fi-mobiilisovelluksen.  

Vaalipäivän äänestyspaikka määräytyy 19.4. asuinpaikan perusteella

EU-vaalien varsinaisen vaalipäivän 9.6. äänestyspaikka määräytyy äänestäjän 19.4. väestötietojärjestelmään merkityn vakinaisen asuinpaikan perusteella. 

Digi- ja väestötietovirasto on poiminut vuoden 2024 äänioikeusrekisterin väestötietojärjestelmästä 19.4.2024. Äänioikeusrekisteriä koskeva oikaisuvaatimus on tehtävä Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 24.5.2024.

Vaikka äänioikeutettu muuttaisi 19.4. jälkeen, äänestyspaikka määräytyy aiemman asuinpaikan mukaisesti.

Tieto vaalipäivän äänestyspaikasta löytyy äänioikeusilmoituksesta.

Nuoria äänestäjiä kannustetaan äänestämään

Huhti−toukokuussa lähetetään kirje ensimmäistä kertaa EU-vaaleissa äänioikeutetuille. Kirjeessä kerrotaan lähestyvistä vaaleista ja kannustetaan käyttämään äänioikeutta.

EU-vaalien aikataulu

Vaalipäivä on sunnuntai 9.6.2024.

Ennakkoäänestys järjestetään Suomessa 29.5.−4.6.2024 ja ulkomailla 29.5.−1.6.2024.

EU-vaalien vaalipäivänä voi äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka mainitaan äänioikeusilmoituksessa. Sen sijaan ennakkoäänestyspaikan voi valita vapaasti.

Lähde ja lisätietoja: oikeusministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää