EU-ministerit pääsivät sopuun alus­ta­työ­di­rek­tii­vis­tä

12.03.2024 08:48

EU:n työ- ja sosiaaliministerit hyväksyivät Brysselissä pidetyssä kokouksessaan 11.3.2024 alustatyödirektiivistä Euroopan Parlamentin kanssa syntyneen sovun. Suomea kokouksessa edusti työministeri Arto Satonen.

Alus­ta­työ­di­rek­tii­vi luo pelisäännöt alalle ja parantaa alustatyötä tekevien työoloja

Alustatyödirektiivin tavoitteena on parantaa alustatyötä tekevien työoloja. Alustatyöllä tarkoitetaan työtä, jota järjestetään digitaalisten alustojen kautta. Asiakkaille voidaan tarjota esimerkiksi ruoan ja tavaroiden kuljetusta tai palveluja verkon välityksellä.

Direktiivi selkeyttää alustatyön pelisääntöjä. Sen avulla pyritään varmistamaan, että alustojen kautta työskentelevien ammattiasema (työntekijä vai itsenäinen ammatinharjoittaja) on määritetty oikein. 

Direktiivin keskeisimmät säännökset koskevat oikeudellista olettamaa eli sitä, että alustan ja alustatyötä tekevän välinen suhde oletetaan työsuhteeksi. Työsuhdeolettama luodaan kansallisesti.

Suomessa ei ole käytössä työsuhdeolettamaa. Työsuhteen olemassaolo ratkaistaan työsopimuslaissa pakottavalla tavalla säädettyjen työsuhteen tunnusmerkkien pohjalta.

Direktiivi on pantava kansallisesti täytäntöön kahden vuoden kuluessa sen voimaantulosta. Direktiivi edellyttää Suomessa uutta lainsäädäntöä alustatyöstä.

Lähde ja lisätietoja: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää