EU-maiden tietojenvaihtoa rikollisuuden torjunnassa halutaan tehostaa

08.03.2024 10:48

Sisäministeriö pyytää lausuntoja EU-jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välistä tietojenvaihtoa koskevasta lainsäädäntöesityksestä.

Esityksen taustalla on toukokuussa 2023 annettu EU:n tietojenvaihtodirektiivi, joka yhdenmukaistaa säännöt viranomaisten riittävälle ja nopealle tietojenvaihdolle. Tavoite on torjua tehokkaasti kansainvälistä, rajat ylittävää rikollisuutta.

Esityksellä otettaisiin käyttöön yhdenmukaiset tiedonvaihdon säännöt ja keskitetty asianhallintajärjestelmä jäsenvaltioissa. EU-tasolla rikostiedon hallinnoinnissa keskeinen rooli on Europolilla, jonka suojattu verkkosovellus (SIENA) olisi ensisijainen tiedonvaihtokanava EU-maiden tiedonvaihdossa.

Kunkin jäsenmaan ympärivuorokautinen yhteyspiste vastaisi tietojen toimittamisesta määräajassa toisen maan poliisiviranomaiselle. Suomessa yhteyspisteenä toimisi keskusrikospoliisi. Esitys ei tuo viranomaisille uusia toimivaltuuksia.

Hallituksen esitys on määrä antaa eduskunnalle syksyllä 2024.

Lausunnot pyydetään toimittamaan 5.5.2024 mennessä.

Lisätietoja hankesivulta.

Lähde: sisäministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää