Etelä-Suomen alue­hal­lin­to­vi­ras­to on saanut vihreän siirtymän hakemuksia jokaisesta hanketyypistä

13.06.2024 08:44

Etelä- ja Lounais-Suomessa on jo 15 hanketta vihreän siirtymän etusijamenettelyssä aluehallintovirastossa. Etusijan saaneiden hankkeiden kirjo on laaja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on käsitellyt kaikki hakemukset ripeästi tavoiteajassa.

Tietyt vihreää siirtymää edistävät hankkeet voivat saada aluehallintoviraston lupakäsittelyssä etusijan vuodesta 2023 vuoteen 2026. Etelä-Suomen aluehallintovirastossa etusijan on saanut 15 hakemusta. Hakemuksia on saapunut kaikista lain määrittelemistä viidestä vihreän siirtymän hanketyypistä, mikä osoittaa alueen toimijoiden sitoutuneen monipuolisesti kestävään kehitykseen. Aluehallintovirastossa odotetaan etusijapyyntöjen määrän kasvavan.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella erityisesti uusiutuvaan energiaan vaihtavat teollisuuden hankkeet ja akkutehdashankkeet ovat nousseet esiin etusijahakemuksissa. Johtaja Teemu Lehikoinen kertoo, että hakemusten määrä ja vaihtelevuus heijastavat alueen sitoutumista kestävän kehityksen ja uusiutuvan energian edistämiseen. "On ilahduttavaa nähdä, kuinka moni toimija panostaa vihreään siirtymään ja kestävään kehitykseen. Tämä on tärkeä askel kohti ympäristöystävällisempää tulevaisuutta", Lehikoinen toteaa. Aluehallintovirasto jatkaa tiivistä yhteistyötä toiminnanharjoittajien kanssa varmistaakseen, että lupaprosessit etenevät sujuvasti ja ympäristöystävällisesti. 

Hakemusten määrät eri hanketyypeille ovat seuraavat:
•    Uusiutuvan energian tuotantolaitos tai merituulivoimala: 2 hakemusta
•    Teollisuuden sähköistäminen tai fossiilisten polttoaineiden korvaaminen: 5 hakemusta
•    Vihreä vety: 4 hakemusta
•    Akkumateriaalien valmistus: 4 hakemusta.

Vihreän vedyn valmistukseen liittyy kolmessa hakemuksessa synteettisten polttoaineiden valmistus ja yhdessä vihreän ammoniakin valmistus.

Tällä hetkellä Etelä-Suomen aluehallintovirastossa käsitellään seuraavia etusijan saaneita ympäristölupahakemuksia: 
•    Vihreän vedyn ja synteettisen metaanin valmistuksen ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa, Lahti
•    Vihreän vedyn tuotantoyksikön ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa, Porvoo
•    Vihreän vedyn ja ammoniakin tuotantolaitoksen ympäristölupa ja jäähdytysveden ottaminen merestä, Naantali
•    Lämmön kausivaraston rakentaminen Hyvinkään pohjavesialueelle, pohjaveden ottaminen ja valmistelulupa, Hyvinkää
•    Lämmön kausivaraston rakentamisen aikaista melua koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa, Vantaa
•    Aurinkovoimalan rakentaminen Kokemäen Risteelle Säpilän pohjavesialueelle, Kokemäki
•    Katodiaktiivimateriaalitehtaan (CAM) ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa, Kotka.

Kymmenen etusijan saanutta hanketta on jo saanut ympäristö- tai vesitalousluvan.

Lähde: aluehallintoviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää