Etelä- ja Lounais-Suomessa jo 14 hanketta vihreän siirtymän etusi­ja­me­net­te­lys­sä – mukana muun muassa vihreän vedyn laitoksia

08.04.2024 16:41

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on saanut uusia ympäristölupahakemuksia, jotka tukevat vihreää siirtymää. Uudet hakemukset nostavat vihreän siirtymän hankkeiden määrän neljääntoista. Ripeä käsittely edellyttää hakijalta sitoutumista lupaprosessiin sen kaikissa vaiheissa.

Vihreä siirtymä etenee Etelä- ja Lounais-Suomessa. Vihreän siirtymän hakemukset saavat etusijan aluehallintovirastojen ympäristölupakäsittelyssä vuosina 2023–2026. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on saanut käsiteltäväkseen kolme uutta ympäristölupahakemusta, jotka tukevat vihreän siirtymän edistämistä alueella. Näin ollen vihreän siirtymän hankkeiden kokonaismäärä viraston ympäristölupakäsittelyssä nousee neljääntoista. Etusijamenettelyn tarkoituksena on vauhdittaa vihreää siirtymää.

Kaikkiaan Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt etusijan 14 hankkeelle, joista seitsemässä ympäristölupa on jo myönnetty.

Vihreän siirtymän hankkeille on määritelty enimmäiskäsittelyajat, jotka asettavat haasteita niin aluehallintoviraston lupakäsittelylle kuin hakijoillekin. Käsittelyajan puitteissa pysyminen edellyttää hakijalta huolellista valmistelua sekä sitoutumista ja aktiivista osallistumista prosessiin. Hakemus tulisi jättää käsittelyyn viranomaiselle vasta, kun se on täysin valmis. Puutteellisen hakemuksen toimittaminen käsiteltäväksi ei nopeuta lupaprosessia. Hakemuksen käsittely etenee joutuisasti, kun hakija toimittaa huolellisesti valmistellun hakemuksen ja noudattaa määräaikoja. Keskeneräisten hakemusten toimittaminen ja tarpeeton viivyttely täydennysten toimittamisessa voivat hidastaa asian käsittelyä.

Johtaja Teemu Lehikoinen korostaa, että lupaprosessin sujuvuus on olennainen osa aluehallintoviraston toimintaa. ”Lupaprosessi tukee kestävää kehitystä ja ympäristönsuojelua. Pystymme käsittelemään vireille tulevat lupa-asiat joutuisasti”, Lehikoinen sanoo. 

Osa vihreän siirtymän hankkeista on parhaillaan yleisön kuulemisvaiheessa. Yleisöllä on mahdollisuus tutustua näihin hankkeisiin Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelussa osoitteessa ylupa.avi.fi. Aluehallintovirasto kannustaa lähettämään muistutuksia tai mielipiteitä sähköisellä lomakkeella, joka löytyy jokaisen asian tietojen yhteydestä. Sähköisen lomakkeen käyttö on helppoa ja maksutonta.

Lähde: aluehallintoviraston tiedote

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää