Esitys säilöönoton ja maa­han­tu­lo­kiel­lon sääntelyn tiukennuksista lausunnoille

20.05.2024 07:11

Ulkomaalaislain säilöönottoa koskevia säännöksiä tiukennettaisiin, ja maahantulokiellon säännökset uudistettaisiin. Lisäksi lakiin lisättäisiin mahdollisuus peruuttaa oleskelulupa ja määrätä maahantulokielto Suomen ulkopuolella oleskelevalle ulkomaalaiselle turvallisuussyistä. Lausuntokierros päättyy 28.6.2024.

Esitysluonnoksessa ehdotetut muutokset perustuvat hallitusohjelman maahanmuuttopoliittisiin kirjauksiin. Tavoitteena on tehostaa laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden maasta poistamista ja turvata nykyistä paremmin yleinen järjestys ja kansallinen turvallisuus. 

Esityksellä otettaisiin käyttöön EU:n paluudirektiivin mahdollistamat tiukennukset ja parhaat käytännöt, jotka tukevat hallituksen tavoitteita tiukentaa turvapaikkapolitiikkaa.

Säilössäpidon enimmäiskestoa pidennettäisiin

Esityksen mukaan säilössäpidon enimmäiskesto pidennettäisiin 12 kuukaudesta 18 kuukauteen maasta poistamiseen liittyvissä tilanteissa. Lakiin lisättäisiin mahdollisuus pidentää säilössäpidon kestoa kuudesta kuukaudesta 12 kuukauteen, jos henkilö olisi vaaraksi yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle tai kansalliselle turvallisuudelle.

Esityksessä ehdotetaan myös, että lakiin lisättäisiin mahdollisuuksia ottaa henkilö säilöön yleisen järjestyksen turvaamiseksi. Laissa jo olevaa pakenemisen vaaran käsitettä täsmennettäisiin.

Maa­han­tu­lo­kiel­toa koskevat säännökset uudistettaisiin

Maahantulokiellon määräämistä tehostettaisiin tilanteessa, jossa henkilölle ei ole annettu vapaaehtoisen paluun aikaa tai hän ei ole vapaaehtoisesti poistunut maasta annetun ajan kuluessa. 

Lakiin lisättäisiin mahdollisuus määrätä kolmannen maan kansalaiselle määräaikainen maahantulokielto enintään 15 vuodeksi. Tämä olisi yhdenmukaista EU:n kansalaisille määrättävän maahantulokiellon kanssa. Nykyisin laki mahdollistaa kolmannen maan kansalaiselle enintään viiden vuoden määräaikaisen ja toistaiseksi voimassa olevan maahantulokiellon. 

Esityksessä ehdotetaan, että oleskelulupa voitaisiin peruuttaa Suomen ulkopuolella olevalta ulkomaalaiselta ja määrätä maahantulokielto yleisen järjestyksen ja yleisen turvallisuuden tai kansallisen turvallisuuden vaarantamisen vuoksi kuulematta henkilöä Suomessa.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Lisätietoja hankesivulta.

Lähde: sisäministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää