Ennakollinen kuntien peruspalvelujen val­tio­no­suus­las­kel­ma vuodelle 2025 on julkaistu

30.04.2024 08:31

Laskelma sisältää kevään 2024 julkisen talouden suunnitelman mukaiset toimenpiteet sekä määräytymistekijöiden päivityksiä. Vuonna 2025 voimaantuleva TE-uudistus sisältyy myös laskelmaan.

Julkisen talouden suunnitelman mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuus on vuonna 2025 noin 3,2 miljardia euroa. Valtionosuutta kasvattavat vuonna 2025 erityisesti TE-uudistuksen voimaantulo sekä pysyvä 277 miljoonan euron valtionosuuden lisäys vuodesta 2025 lähtien. Lisäyksellä lievennetään vuoden 2023 lopulla tehdystä sote-siirtolaskelman päivityksestä aiheutuneita vaikutuksia. Kuntien peruspalveluiden hintaindeksin arvioidaan olevan 3,1 prosenttia vuodelle 2025, mikä lisää valtionosuutta noin 75 miljoonaa euroa. Hallitusohjelman mukainen indeksijarru pienentää kuitenkin kuntien valtionosuutta noin 24 miljoonalla eurolla.

Kevään 2024 julkisen talouden suunnitelmassa valtiolta kunnille siirtyvien TE-palveluiden rahoitus on noin 658 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi valtionosuuksien kautta kunnille korvataan työttömyysetuuksien laajeneva rahoitusvastuu. Korvaus lisää kuntien valtionosuutta 216 miljoonalla eurolla vuodesta 2025 alkaen. Vuodesta 2025 voimaantulevat TE-palveluihin liittyvät tehtävä- ja rahoitusmuutokset pienentävät kuntien kustannuksia ja valtionosuusrahoitusta nettomääräisesti noin 51 miljoonaa euroa. 

Veroperustemuutoksista johtuvien kuntien verotulomenetysten korvausten osalta laskelmassa on huomioitu julkisen talouden suunnitelmaan sisältyvä päätös ansiotulovähennyksen poistamisesta ja sitä korvaavan työtulovähennyksen korottamisesta. Toimenpiteellä kavennetaan hallitusohjelman mukaisesti kuntien nimellisten ja efektiivisten veroprosenttien välistä eroa. Toimenpiteen arvioidaan lisäävän kunnallisveron tuottoa 340 milj. eurolla. Muutos toteutetaan kuitenkin kunta–valtio-suhteessa kustannusneutraalisti siten, että verotulomenetysten korvauksia alennetaan vastaavalla euromäärällä.

Laskelma sisältää Tilastokeskuksen vuotta 2023 koskevat väestörakenne- ja työttömyystilastot. Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus perustuu valtiovarainministeriön huhtikuussa 2024 tekemiin veroennusteisiin. 

Vuoden 2025 valtionosuuslaskelma on alustava. Laskelmat tarkentuvat valtion talousarviovalmistelun yhteydessä, ja lopulliset laskelmat valmistuvat loppuvuodesta kaikkien määräytymistekijöiden valmistuttua.

Lähde ja lisätietoja: valtiovarainministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää