Ennakkoäänestys pre­si­den­tin­vaa­lin toisella kierroksella alkaa keskiviikkona 31.1.2024

30.01.2024 16:25

Tasavallan presidentin vaalissa toimitetaan toinen vaali, koska kukaan ehdokkaista ei saanut ensimmäisessä vaalissa yli puolta äänistä.

Toisen vaalin ehdokkaina ovat Kokoomuksen Alexander Stubb numerolla 8 sekä valitsijayhdistyksen Pekka Haavisto numerolla 10. Ehdokasnumerot ovat samat kuin ensimmäisessä vaalissa.

Helsingin vaalipiirilautakunnan vahvistaman vaalituloksen mukaan Stubb sai ensimmäisessä vaalissa 27,2 prosenttia äänistä ja Haavisto 25,8 prosenttia äänistä. 

Toisen vaalin ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 31.1.–6.2.2024. Ulkomailla toisen vaalin ennakkoäänestysajanjakso on 31.1.−3.2.2024, mutta monien ulkomailla sijaitsevien ennakkoäänestyspaikkojen aukioloaika on tätä lyhyempi. Toisen vaalin vaalipäivä on sunnuntai 11.2.2024.

Äänioikeus jokaisella 18 vuotta täyttäneellä Suomen kansalaisella

Tässä presidentinvaalissa äänioikeutettuja ovat asuinpaikasta riippumatta kaikki Suomen kansalaiset, jotka ovat täyttäneet 18 vuotta viimeistään 28.1.2024. Toisessa vaalissa käytetään samaa äänioikeusrekisteriä kuin ensimmäisessä vaalissa eli äänioikeutetut ovat samat.

En­nak­ko­ää­nes­ty­sai­ka­na voi äänestää joustavasti missä tahansa yleisessä en­nak­ko­ää­nes­tys­pai­kas­sa kotimaassa tai ulkomailla

Kotimaan ja ulkomaan ennakkoäänestyspaikkojen osoitteet ja aukioloajat löytyvät vaalien tieto- ja tulospalvelusta ja Digi- ja väestötietoviraston äänestyspaikkapalvelusta osoitteesta aanestyspaikat.fi.

Ennakkoäänestyspaikkoja voi tiedustella myös oikeusministeriön maksuttomasta puhelinpalvelusta suomeksi numerosta 0800 9 4770 ja ruotsiksi numerosta 0800 9 4771. Whatsapp-viestipalvelu neuvoo numerossa 050 438 8730.

Hen­ki­löl­li­syy­den todistaminen ää­nes­tys­pai­kal­la

Äänestäjän on esitettävä selvitys henkilöllisyydestään äänestyspaikalla. Henkilöllisyyden voi todistaa virallisella kuvallisella asiakirjalla, kuten ajokortilla, poliisin myöntämällä henkilökortilla tai passilla. Oleellista on, että vaalivirkailija voi varmistua äänestäjän henkilöllisyydestä. Jos äänioikeutetulla ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa voimassa olevaa asiakirjaa, hän voi saada poliisilaitokselta maksuttoman, väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. 

Seuraa ää­nes­ty­sak­tii­vi­suut­ta verkossa

Tieto-ja tulospalvelussa voi seurata ennakkoäänestyksen vilkkautta. Verkkoon päivitetään ennakkoäänestyksen alettua tunnin välein tiedot ennakkoon äänestäneiden määrästä koko maassa, vaalipiireissä ja kunnissa.

Lähde ja lisätietoja: oikeusministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää