Energia- ja il­mas­to­stra­te­gian sekä keskipitkän aikavälin il­mas­to­suun­ni­tel­man valmistelu käyntiin

26.03.2024 08:36

Energia- ja ilmastostrategiassa sekä keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmassa tullaan linjaamaan toimista ilmastotavoitteiden edistämiseksi ja puhtaan siirtymän vauhdittamiseksi. Suunnitelmien on määrä valmistua vuoden kuluttua.

Uuden energia- ja ilmastostrategian keskiössä on puhtaan energian ratkaisujen edistäminen ja kilpailukyvyn parantaminen.

“Puhtaan energian edelläkävijänä houkuttelemme Suomeen investointeja, työpaikkoja ja talouskasvua. Energia- ja ilmastostrategiassa keskeistä on puhtaan energian tuotannon kasvattaminen sekä sähköistyminen ja sähkömarkkinoiden toimitusvarmuus. Kilpailukyvyn kannalta Suomen valttikorttina on sujuva investointiluvitus sekä puhtaan sähkön saatavuus“, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen.

Energia- ja ilmastostrategia tehdään kerran vaalikaudessa ja se sisältää sekä energiapolitiikan että päästö- ja nielulinjaukset. Sen laatimisesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Strategian valmistelun yhteydessä linjataan hallitusohjelman mukaisesta päästövelan lyhennysohjelmasta, jonka tarkoituksena on vuosikymmenen alusta lähtien kertyneen päästövelan kääntäminen laskuun. 

Energia- ja ilmastostrategia valmistellaan rinnakkain keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman (KAISU) kanssa, jossa linjataan taakanjakosektorin ilmastotoimista. Molemmissa suunnitelmissa käytetään yhteistä tietopohjaa. Ilmastosuunnitelman laatimista koordinoi ympäristöministeriö ja se tulee tehdä ilmastolain mukaan kerran vaalikaudessa.

Taakanjakosektori kattaa liikenteen, rakennusten erillislämmityksen, työkoneiden ja jätehuollon päästöt, osan maatalouden päästöistä sekä fluoratut kasvihuonekaasut (F-kaasut).

“Tarkoituksena on löytää uusia, kustannustehokkaita keinoja vähentää päästöjä taakanjakosektorilla. Hallitusohjelman mukaisesti hallitus valmistelee jakeluvelvoitteen joustomekanismia, jonka tavoitteena on edistää kustannustehokkaita päästövähennystoimia”, ministeri Mykkänen sanoo. 

Sidosryhmiä ja kansalaisia kuullaan tiiviisti suunnitelmien valmistelussa

Syksyllä on tarkoitus järjestää ministeri Mykkäsen johdolla pyöreän pöydän keskustelu, johon kutsutaan keskeiset sidosryhmät keskustelemaan energia- ja ilmastostrategiasta sekä keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmasta.

Ilmastosuunnitelman osalta kuullaan myös saamelaiskäräjiä vuoden 2024 loppupuolella.   Lisäksi ympäristöministeriö järjestää alkusyksystä sidosryhmille työpajatilaisuuden ja EU:n LIFE rahoitteisessa ACE-hankkeessa järjestetään sidosryhmille tilaisuuksia työkoneisiin ja maatalouteen liittyen. Kansalaisia kuullaan muun muassa ilmastobarometrissä ja Flaire-hankkeessa järjestettävässä kansalaiskokouksessa.

Lausuntokierros molemmista suunnitelmista järjestetään vuoden 2025 alussa. Suunnitelmien on tarkoitus valmistua vuoden 2025 alkupuoliskon aikana.

Ympäristöministeriö järjesti 25.3.2024 avoimen keskustelutilaisuuden KAISUn valmistelusta ja sen materiaalit ovat saatavilla ympäristöministeriön verkkosivuilla.

Lähde: ympäristöministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää