Elin­tar­vi­ke­mark­ki­na­val­tuu­te­tun virkaan 11 hakijaa

14.06.2024 08:23

Virka täytetään 1.9.2024 lukien tai sopimuksen mukaan määräajaksi, kuitenkin enintään viideksi vuodeksi.

Elintarvikemarkkinavaltuutetun tehtävänä on valvoa, ettei elintarvikeketjun toimijoiden välillä ole elintarvikemarkkinalaissa (1121/2018) tarkoitettuja kiellettyjä kauppatapoja ja sopimusehtoja. Lisäksi tehtävään kuuluu elintarvikeketjun toimintaan liittyvien suositusten, lausuntojen ja ehdotusten antamista sekä hyviin liiketapoihin liittyvää tiedotusta ja neuvontaa.

Elintarvikemarkkinavaltuutetun on erityisesti toimittava asioissa, joilla on elintarvikeketjun toimivuuden kannalta huomattavaa merkitystä tai joissa voidaan olettaa yleisimmin esiintyvän huomattavia ongelmia.

Tehtävään ovat hakeneet:

  • Ville-Petteri Kujansuu
  • Suvi Mikkonen
  • Paula Paloranta
  • Tommy Stenlund
  • Jarno Sukanen
  • Tuula Säynätmäki
  • Ismo Tuominen
  • Janne Vainionpää

Kolme hakijaa toivoi, ettei heidän nimeään anneta julkisuuteen.

Lähde: maa- ja metsätalousministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää