Elin­tar­vi­ke­mark­ki­na­lain muutos hyväksyttiin valtioneuvoston istunnossa

03.03.2023 08:01

Uudistettu elintarvikemarkkinalaki edistää elintarvikemarkkinoiden toimivuutta ja turvaa elintarvikeketjussa heikoimmassa asemassa olevien toimijoiden asemaa. Lakimuutos tulee voimaan toukokuussa 2023.

Elintarvikemarkkinalaki (1121/2018) tuli alun perin voimaan vuonna 2019. Lain tarkoituksena oli luoda kaupankäyntiin selkeät pelisäännöt ja tasapainottaa ruokajärjestelmän neuvotteluasemia. Vuonna 2021 lakia täydennettiin lisäämällä siihen EU:n kauppatapadirektiivin edellyttämät hyvän kauppatavan vastaisia käytäntöjä koskevat kiellot ja säännökset niiden valvonnasta.  

Valtioneuvostossa 2.3.2023 hyväksytyssä esityksessä lakia tiukennetaan sallitun maksuajan sekä myymättä jääneiden tuotteiden palautuksia koskevien sääntöjen osalta.  Lisäksi ehdotuksessa selkeytetään elintarvikemarkkinavaltuutetun tehtäviä ja toimia. Lakimuutos tulee voimaan toukokuussa 2023.

- Tänään valtioneuvoston istunnossa hyväksytty hallituksen esitys on askel kohti reilumpia suomalaisia ruokamarkkinoita. Laajempaa tarkastelua on syytä kuitenkin vielä jatkaa ja kilpailulainsäädäntöä olisi hyvä perata myös seuraavalla hallituskaudella”, sanoo maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen.

Lähde: maa- ja metsätalousministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää