Ehkäisevä päihdetyö on hy­vin­voin­tia­lu­een lakisääteinen tehtävä

05.06.2024 09:44

Ehkäisevän päihdetyön järjestäminen kuuluu sekä kunnan että hyvinvointialueen vastuulle. Lain mukaan ehkäisevä päihdetyö kattaa alkoholin, tupakan, huumausaineiden ja muiden päihtymiseen käytettävien aineiden sekä rahapelaamisen aiheuttamien haittojen ehkäisyn.

Aluehallintovirastot ovat muistuttaneet kukin oman alueensa hyvinvointialueita niiden lakisääteisistä tehtävistä ehkäisevässä päihdetyössä. Virastot ovat 4.6.2024 lähettäneet ohjauskirjeen kaikille hyvinvointialueille.
 
Hyvinvointialueen on edistettävä asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä. Ehkäisevä päihdetyö on osa tätä kokonaisuutta. Hyvinvointialueiden ehkäisevään päihdetyöhön sovelletaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021) 7 §:ää.

Ehkäisevä päihdetyö kuuluu kaikille

Ehkäisevää päihdetyötä tehdään sosiaali- ja terveyspalveluissa osana yleistä ehkäisevää työtä, haittojen vähentämistä sekä hoitoa ja kuntoutusta. Olennaista on huomioida eri ikä- ja väestöryhmät. Kokonaisuus on laaja ja sujuvan toiminnan varmistaminen edellyttää koordinaatiota ja aktiivista yhdyspintatyötä. Työn tulee myös perustua luotettavaan tutkimustietoon.

Omavalvonnassa tulee ottaa huomioon myös hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä ehkäisevä päihdetyö

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalain mukaan hyvinvointialueen on palvelunjärjestäjänä ohjattava ja valvottava sen järjestämisvastuulle kuuluvaa palveluntuotantoa.

Lähde: aluehallintoviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää