Ehdotus rikoslain muuttamisesta lausunnoilla

18.04.2024 12:42

Oikeusministeriössä on valmisteltu esitys rikoslain muuttamiseksi koskien naisen ja tytön sukuelinten silpomisen ja sen valmistelun säätämistä rangaistavaksi, tahallisen henkirikoksen syyteoikeuden vanhentumista koskevan sääntelyn uudistamista sekä lapsensurmaa koskevan lainsäännöksen kumoamista. Lakiehdotukset ovat nyt lausuntokierroksella.

Esityksen mukaan naisen sukuelinten silpominen sekä silpomisen valmistelu säädettäisiin rangaistavaksi erillisin rikoslain säännöksin. Valmistelu voi tarkoittaa esimerkiksi naisen tai tytön viemistä ulkomaille silpomista varten tai muunlaista naisen tai tytön pakottamista silpomiseen. Alle 18-vuotiaaseen tyttöön kohdistuneen sukuelinten silpomisen ja sen valmistelurikoksen osalta säädettäisiin erityisestä syyteoikeuden vanhentumisajan alkamisajankohdasta, jotta uhrilla on täysi-ikäistymisensä jälkeen riittävästi aikaa saada asia tutkittavaksi ja rikoksentekijät vastuuseen. Esityksen tavoitteena on vahvistaa naisten ja tyttöjen hengen ja terveyden suojaa sekä heidän ruumiillista koskemattomuuttaan ja seksuaalista itsemääräämisoikeuttaan. 

Lisäksi syyteoikeuden vanhentumista koskevia rikoslain säännöksiä muutettaisiin niin, että tappo olisi jatkossa vanhentumaton rikos. Tällä halutaan varmistaa, että rikosoikeudellista vanhentumista koskevat säännökset eivät estä tekijän saattamista vastuuseen, vaikka rikos selviäisikin vasta hyvinkin pitkän ajan jälkeen. Tapon yrityksen osalta syyteoikeuden vanhentumista ei ehdoteta muutettavaksi.

Esityksessä ehdotetaan myös rikoslain lapsensurmaa koskevan säännöksen kumoamista tarpeettomana. Lapsensurmaa vastaavaan tekoon sovellettaisiin jatkossa rikoslain tahallisia henkirikoksia koskevia yleisiä säännöksiä. 

Esityksellä toteutetaan pääministeri Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelman tavoitteita liittyen turvalliseen ja kriisinkestävään oikeusvaltioon. 

Lakimuutokset tulisivat voimaan mahdollisimman pian. Esityksestä voi jättää lausunnon lausuntopalvelussa 23.5.2024 mennessä.

Lisätietoja hankesivulta.

Lähde: oikeusministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää