Ehdotus osakehuoneiston hallintaanottoa koskevien tiedoksiantojen helpottamisesta lausunnoille

19.03.2024 07:05

Oikeusministeriön työryhmä valmistelee parhaillaan asunto-osakeyhtiölain ajantasaistamista. Kokonaisuuden ensimmäinen lakiehdotus on valmistunut ja lähetetty lausunnoille 17.4.2024 saakka. Työryhmän ehdotus helpottaisi osakehuoneiston hallintaanottoa koskevien tiedoksiantojen toimittamista.

Osakehuoneiston hallintaanotosta päättäminen edellyttää varoituksen ja yhtiökokouksen päätöksen tiedoksi antamista osakkeenomistajalle. Hallintaanottoa koskevan päätöksen täytäntöönpano voi lisäksi edellyttää häätöasiassa annettavan haasteen tiedoksiantoa. Osakehuoneistojen hallintaanotto ei toisinaan käytännössä onnistu, koska tiedoksiantoja ei voida aina toimittaa ulkomaille. Erityisesti Itä-Suomessa sijaitsevien asunto-osakeyhtiöiden osalta ongelmia on aiheutunut siitä, ettei tarvittavia tiedoksiantoja ole ollut mahdollista toimittaa Venäjälle. Tästä seuraa haittaa sellaisille asunto-osakeyhtiöille, joiden on tarpeen käyttää hallintaanottoa keinona puuttua osakkeenomistajan tai asukkaan rikkomuksiin.

Työryhmä ehdottaa asunto-osakeyhtiölakiin muutoksia, jotta tarvittavat tiedoksiannot voidaan toteuttaa myös tilanteissa, joissa asiakirjojen todisteellinen tiedoksianto ulkomaille ei ole mahdollista. Lisäksi ehdotuksella on tarkoitus varmistaa, ettei hallintaanottopäätöksen tiedoksiantoon ulkomaille kuluva aika johda päätöksen tehottomuuteen.

Asunto-osakeyhtiölain päivittämisen tavoitteena on puuttua taloyhtiöiden häiriötilanteisiin sekä helpottaa asuntojen hallintaanottoa. Hallituksen esitys tiedoksiantomenettelyn helpottamisesta on tarkoitus antaa eduskunnalle toukokuussa 2024.

Lähde ja lisätietoja: oikeusministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää