Ehdotus avioliittoon pakottamisen rangaistavuuden sel­keyt­tä­mi­ses­tä lausunnoille

12.03.2024 15:48

Oikeusministeriön työryhmä on valmistellut lakiluonnoksen, joka selkeyttäisi avioliittoon pakottamisen rangaistavuutta rikoslaissa.

Työryhmä ehdottaa, että rikoslakiin lisättäisiin ihmiskaupparikoksen tarkoitukseksi pakkoavioliittoon saattaminen. Hallituksen esityksen perusteluissa täsmennettäisiin sitä, mitä pakkoavioliitolla tarkoitetaan. Pakkoavioliittoon saattamista koskeva sääntely kattaisi juridisesti pätevän avioliiton ohella sellaiseen rinnastettavan liiton, kuten niin sanotun uskonnollisen avioliiton.

Avioliittoon pakottaminen on nykyään rangaistavaa ihmiskauppaa ja pakottamista koskevien säännösten perusteella. Niissä avioliittoon pakottamista ei kuitenkaan mainita nimenomaisesti rikoksen tunnusmerkkinä.

Rikoslain selkeyttäminen avioliittoon pakottamisen osalta on kirjattu pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmaan.

Lakiehdotuksesta voi lausua 22.4.2024 saakka.

Lähde: oikeusministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää