Egyptin il­mas­to­kokouk­ses­ta uusi rahasto il­mas­ton­muu­tok­sen aiheuttamien tuhojen korvaamiseen, mutta heikosti työkaluja pääs­tö­vä­hen­nys­ten vauhdittamiseen

21.11.2022 10:59

Egyptin ilmastokokous päättyi pitkäksi venyneiden neuvottelujen jälkeen ristiriitaisiin tunnelmiin. Päästövähennysten vauhdittamiseen kokous tarjosi vain heikosti uusia työkaluja.

“Olen pettynyt siihen, minkälaiset kirjaukset kokouksesta saatiin päästöjen vähentämisestä. Ilmaston kuumenemisen rajaaminen 1,5 asteen ei ole vielä karannut, mutta aikaikkuna on nopeasti sulkeutumassa. Tätä kiireellisyyttä kokouksen päätökset eivät heijastele”, ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo sanoo.

Maat pääsivät sopuun uuden ilmastorahaston perustamisesta, jolla tuetaan kaikkein haavoittuvimpia maita ilmastonmuutoksen aiheuttamien tuhojen käsittelyssä. Rahastoon haetaan kehittyneiden maiden rahoituksen lisäksi myös uusia rahoituslähteitä esimerkiksi nopeasti kehittyviltä mailta ja innovatiivisista rahoituslähteistä. Rahaston valmistelu alkaa heti ja sen on määrä aloittaa toimintansa kahden vuoden kuluttua. Lisäksi kokouksessa päätettiin ilmastonmuutoksen aiheuttamiin tuhoihin teknistä tukea tarjoavan Santiago-verkoston toiminnan käynnistämisestä.

”Ilmastonmuutoksen vaikutukset jakautuvat epätasaisesti: haavoittuvimmat maat kärsivät usein ilmastokriisin pahimmat seuraukset, vaikka ovat sitä vähiten aiheuttaneet. Uudella rahastolla erityisen haavoittuvia maita autetaan näistä tuhoista selviämisessä. Rahoitusta voitaisiin kerätä esimerkiksi kansainväliselle lento- ja meriliikenteelle tai fossiiliyhtiöille ja -energialle kohdistetuilla maksuilla”, Ohisalo jatkaa.

“Ilmastokriisi etenee, mutta kansainväliset il­mas­to­neu­vot­te­lut junnaavat paikallaan”

Maat vahvistivat viime vuonna Glasgow’ssa tehdyn sitoumuksen, jonka mukaan maapallon lämpeneminen pyritään yhä rajaamaan 1,5 asteeseen. EU ajoi yhdessä useiden muiden maiden ja maaryhmien kanssa viime vuonna sovitun kivihiilen polttamisen alasajon lisäksi myös sitä, että maat  sitoutuisivat vähentämään nopeasti myös kaikkien muiden fossiilisten polttoaineiden käyttöä. EU ja useat muut riittäviä päästövähennyksiä ajavat maat olisivat lisäksi toivoneet kokouksen päätöksiin myös kirjausta siitä, että globaalit päästöt pitää saada käännettyä laskuun mahdollisimman pian ennen vuotta 2025.

“Ilmastokriisi etenee, mutta joillakin mailla ei ole halua edetä päästövähennysten vauhdittamisessa. Kun päästöjä ei vähennetä riittävän nopeasti, sopeutumistarpeet ja ilmastonmuutoksen aiheuttamat tuhot lisääntyvät merkittävästi”, Ohisalo sanoo.

Kokouksessa ei kuultu merkittäviä uusia päästövähennyssitoumuksia. Useat maat kertoivat kuitenkin uusista rahoituslupauksistaan erityisesti kehittyvien maiden sopeutumistoimien rahoittamiseen.

Tekninen työ eteni hitaasti, puheenjohtaja sai laajalti kritiikkiä

Kokouksessa tehtiin päätös myös ilmastonmuutoksen hillintää lähivuosina käsittelevästä työohjelmasta, jonka avulla päästövähennyksiä eri sektoreilla vauhditettaisiin ja hyviä käytäntöjä  jaettaisiin systemaattisemmin. Lisäksi saatiin sopu markkinamekanismeja koskevien sääntöjen toimeenpanosta. Nyt saavutettu sopu on kompromissi, joka ei valitettavasti tuo täyttä varmuutta siihen, että mekanismi tuottaisi varmasti lisäisiä päästövähennyksiä suhteessa valtioiden kansallisiin panoksiin.

Kokouksen puheenjohtaja on saanut osakseen kritiikkiä sekä järjestelyistä että tavasta, jolla neuvottelut hoidettiin.

“Hyvällä ja tasapuolisesti osapuolia kuuntelevalla puheenjohtajalla on kyllä suuri rooli kokouksen onnistumisessa. Valitettavasti täällä työ oli läpinäkymätöntä ja osapuolten näkemyksiä otettiin varsin valikoivasti huomioon. Tämä johti kokouksen pitkittymiseen ja useiden tärkeiden asioiden vesittymiseen – aivan liian myöhään päästiin edes keskustelemaan näistä”, pääneuvottelija Marjo Nummelin sanoo.

Ara­bie­mi­raa­teis­sa ensimmäinen Pariisin sopimuksen vii­si­vuo­tis­tar­kas­te­lu

Seuraava ilmastokokous järjestetään vuoden kuluttua Arabiemiraateissa. Kokouksessa on muun muassa määrä tehdä Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanon ensimmäinen, maailmanlaajuinen tilannekatsaus (Global Stocktake), jossa tarkastellaan osapuolten toimien riittävyyttä suhteessa Pariisin sopimuksen tavoitteeseen. 

Lähde: ympäristöministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää