Eduskunta yhtyy valtioneuvoston kantaan yri­tys­vas­tuu­di­rek­tii­vin käsittelyssä ja kannattaa EU-tason sääntelyä

09.02.2024 18:28

Suuri valiokunta on eduskunnan kantana päättänyt yhtyä valtioneuvoston kantaan yritysvastuudirektiiviä koskevissa neuvotteluissa. Suuri valiokunta korostaa, että se kannattaa yritysvastuusta säätämistä EU-tasolla.

Suuri valiokunta pitää tärkeänä, että jos määräenemmistöä ei EU:n jäsenmaiden kesken löydy pysyvien edustajien komiteassa (Coreper) 9.2.2024, sopua asiassa ja ratkaisuja Suomen huoliin etsittäisiin vielä ennen Euroopan parlamentin vaaleja.

Suuri valiokunta yhtyy valtioneuvoston näkemykseen, että kolmikantaneuvotteluissa on saavutettu kompromissi, joka varmistaa EU:n alueella toimiville yrityksille yhdenmukaistetun säädösympäristön vastuullisuussääntelyn osalta.

Suomi kuitenkin suhtautuu erittäin kriittisesti neuvottelutulokseen vahingonkorvauksen ryhmäkanteen ja todisteiden esittämisvelvollisuuden osalta. Näitä elementtejä tuotiin ehdotukseen neuvotteluiden loppuvaiheissa ilman, että säännösten sisällöstä olisi kunnolla EU:n neuvoston puolella keskusteltu. Kokonaisuutena arvioiden Suomi katsoo, että se voi pidättäytyä äänestämästä neuvottelutuloksesta osana isompaa joukkoa. Suuri valiokunta pitää perusteltuna, että Suomen äänestysratkaisu katsotaan viime hetken tilanteen pohjalta ja edellä mainittuja ehdotuksen elementtejä kokonaisvaltaisesti punniten.

Vahingonkorvauksen ryhmäkannetta ja todisteiden esittämisvelvollisuutta koskevia säännöksiä ei voida pitää Suomen oikeusjärjestelmän kannalta toimivina ratkaisuina, sillä ne poikkeavat Suomessa voimassa olevista yleissäännöksistä ja hajaannuttavat järjestelmää.

Suuri valiokunta pitää tärkeänä, että direktiivi muodostaisi yrityksille selkeän, toteuttamiskelpoisen ja tasapuolisen toimintaympäristön. Suuri valiokunta katsoo valtioneuvoston tavoin, että direktiivin soveltamisala on pääosin tasapainoinen sekä toisaalta takaa sääntelylle riittävän kunnianhimon ja toisaalta huomioi suhteellisuuden.

Yritysvastuudirektiivin tavoitteena on ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja ympäristösuojelun lisääminen maailmanlaajuisesti vaikuttamalla siihen, että yritykset huomioivat päätöksissään kestävyysseikat aiempaa kattavammin.

Vihreiden, sosialidemokraattien ja vasemmistoliiton edustajat ilmoittavat jättävänsä lausuntoon eriävän mielipiteen.

Lähde: eduskunnan tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää