Eduskunta keskusteli alkoholilain muuttamisesta

23.05.2024 11:08

​Eduskunta keskusteli täysistunnossa 22.5.2024 lakiesityksestä alkoholilain muuttamisesta. Keskustelun pohjana oli sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö (StVM 5/2024).

Lakiesityksessä ehdotetaan, että vähittäiskaupoissa saisi myydä 5,6–8-prosenttisia käymisteitse valmistettuja alkoholijuomia. Sosiaali- ja terveysvaliokunta esitti mietinnössään, että lakiehdotus hylätään. Mietintöön sisältyy vastalause.​

​Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) toi ensimmäisen käsittelyn yleiskeskustelun avauspuheenvuorossaan esille valiokunnan perusteluja lakiesityksen hylkäämiselle:

"Valiokunta sai 38 lausuntoa, joiden pohjalta esitystä on käsitelty. Valiokunta toteaa, että valiokunnan saamista asiantuntijalausunnoista lähes kaikki vastustivat esityksen hyväksymistä sellaisenaan.​ – – ​Sosiaali- ja terveysvaliokunta siis tulee näiden arvioiden perusteella, jotka saimme asiantuntijoilta, siihen lopputulokseen, että esitämme eduskunnalle erityisesti tämän lakiehdotuksen negatiivisten sosiaali- ja terveyspoliittisten vaikutusten perusteella lakiehdotuksen hylkäämistä."

Keskustelussa nostettiin esille myös lakiesitykseen liittyvä alkoholin valmistustaparajoitus. Kiuru kertoi rajoituksen olevan valiokunnan saaman lausunnon mukaan ongelmallinen EU-lainsäädännön näkökulmasta:

"Talousvaliokunta toteaa omassa lausunnossaan, että valmistustaparajoitusta voidaan pitää ongelmallisena EU:n kilpailu- ja sisämarkkinaoikeuden näkökulmasta. Talousvaliokunta pitää asiantuntijakuulemisten perusteella todennäköisenä, että asia tulee myöhemmin arvioitavaksi Euroopan unionin tuomioistuimessa. Talousvaliokunta näkee ilmeisenä riskinä, että nyt käsiteltävänä oleva lakiehdotus katsotaan EU-oikeuden vastaiseksi."

Keskustelussa ​kansanedustaja Bella Forsgrén (vihr.) esitti kansanedustaja Jani Kokon (sd.) kannattamana, että asia lähetetään eduskunnan suureen valiokuntaan, joka vastaa EU-asioiden käsittelystä. Asian käsittely keskeytettiin täysistunnossa ja ehdotuksesta äänestetään.

Valiokunnan mietintö StVM 5/2024 vp.
HE 7/2024 vp.

Lähde: eduskunnan tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää