Eduskunta hyväksyi ai­kuis­kou­lu­tus­tuen ja vuo­rot­te­lu­va­paan lakkauttamista koskevien lakiehdotusten sisällön

20.05.2024 08:11

Eduskunnan täysistunto käsitteli 16.5.2024 hallituksen esitystä aikuiskoulutustuen, ammattitutkintostipendin ja vuorotteluvapaan lakkauttamisesta (HE 8/2024 vp). Käsittelyn pohjana oli työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö (TyVM 5/2024 vp). Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

V​​​aliokunta pitää lakkauttamista tar­koi­tuk­sen­mu­kai­se­na

Mietinnössään valiokunta kannattaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttumattomina.

Mietinnön mukaan aikuiskoulutustuki ei ole saavuttanut sille asetettuja tavoitteita. Tukea ovat käyttäneet erityisesti korkeasti koulutetut, vaikka aikuiskoulutuksesta olisi eniten hyötyä matalasti koulutetuille. Mietinnössä nostetaan esiin myös, että työssä olevalle aikuisopiskelijalle mennyt opiskelupaikka voi olla pois nuorelta.

Ammattitutkintostipendiä käytetään mietinnön mukaan vähän. Sillä on kuitenkin merkitystä haavoittuvassa asemassa oleville opiskelijoille, joten valiokunta pitää korvaavan järjestelmän kehittämistä tärkeänä.

Vuorotteluvapaalla on mietinnön mukaan kahdensuuntaisia vaikutuksia: vapaa vähentää osaamisen kertymistä mutta voi tukea työssä jaksamista. Mietinnön mukaan näitä myönteisiä vaikutuksia ei ole kuitenkaan pystytty osoittamaan.

Valiokunta katsookin, että vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa tukien lakkauttaminen on valitettavaa mutta perusteltua. Valiokunta pitää kuitenkin tärkeänä, että työssä olevilla aikuisilla on jatkossakin mahdollisuus opiskella, ja viittaa mietinnössään ratkaisuja tähän pohtineen työryhmän loppuraporttiin.

Mietintöön sisältyy vastalause, jossa ehdotetaan lakiehdotusten hylkäämistä.​​

Asian käsittely jatkuu viikolla 21

Eduskunta keskusteli täysistunnossa 16.5.2024 tukien lakkauttamisen vaikutuksista, aikuiskoulutustuen rahoituksesta, elinikäisen oppimisen mahdollisuuksista ja korvaavasta mallista. Keskustelun päätteeksi eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Asia palaa täysistuntosaliin toiseen käsittelyyn tämänhetkisen tiedon mukaan tiistaina 21.5.2024. Toisessa käsittelyssä päätetään lakiehdotusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 5/2024 vp.

Hallituksen esitys HE 8​​/2024 vp.

Eduskunnan kirjaston tietopaketti aikuiskoulutustuesta ja vuorotteluvapaasta luopumisesta​.

Lähde: eduskunnan tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää