Eduskunta aloitti ra­ja­tur­val­li­suu­den parantamiseksi ehdotettujen ase­vel­vol­li­suus­lain muutosten käsittelyn

12.06.2024 08:36

Eduskunta aloitti asevelvollisuuslakiin ehdotettujen muutosten käsittelyn täysistunnon lähetekeskustelussa 11.6.2024. Hallitus esittää, että rajajoukkoihin sijoitettuja reserviläisiä voitaisiin jatkossa määrätä kertausharjoitukseen nykyistä kolmen kuukauden määräaikaa nopeammin.

Hallituksen esityksen HE 66/2024 esitteli eduskunnalle puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.). Ministeri perusteli esitystä turvallisuusympäristön nopealla muutoksella ja siihen liittyvillä uudenlaisilla uhilla.

"Perinteisten sotilaallisten uhkien rinnalle on tullut esimerkiksi uhka hybridivaikuttamisesta ja laaja-alaisesta vaikuttamisesta, mikä edellyttää normaaliolojen lainsäädännön päivittämistä erityisesti rajaturvallisuuden vahvistamisessa", ministeri Häkkänen sanoi.

Jos eduskunta hyväksyy lakimuutokset, rajaturvallisuuden välttämättömäksi ylläpitämiseksi määrättävä kertausharjoitus mahdollistaisi valmiuden joustavan kohottamisen rajaturvallisuuteen liittyen silloin, kun rajaturvallisuuden ylläpitämiseen liittyvä häiriö ei olisi sotilaallisesta uhasta johtuva.

"Tällaisia tilanteita voisivat olla esimerkiksi hybridiuhkista johtuva, erittäin nopeasti kehittyvä rajaturvallisuuden häiriö laajamittaisen välineellistetyn maahantulon muodossa tai suuronnettomuudesta taikka pandemiasta johtuva laaja-alainen, rajasulkua tai valtakunnanrajan tehostettua valvontaa edellyttävä tilanne", puolustusministeri kertoi.

Lähetekeskustelussa useat kansanedustajat arvioivat esityksen vahvistavan Suomen turvallisuutta. Keskustelua käytiin mm. sääntelyn tarkkarajaisuuden varmistamisesta ja lakiehdotusten käsittelyn aikataulusta sekä asevelvollisten siviilielämän velvollisuuksien järjestämisestä kertausharjoitustilanteissa, turvallisuudesta, riittävän koulutuksen varmistamisesta ja aseenkäyttöoikeudesta.

Asia lähetettiin mietintöä varten puolustusvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava lausunto.

Seuraa asian käsittelyä: HE 66/2024 – asevelvollisuuslain muuttaminen.

Lähde: eduskunnan tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää