Eduskunnan kirjastolta tietopaketti tasa-arvosta pörssiyhtiöiden johdossa

20.03.2024 10:32

Eduskunnan kirjasto on julkaissut tietopaketin EU:n direktiivistä, jossa ehdotetaan toimia pörssiyhtiöiden hallitusten sukupuolijakauman tasapainottamiseksi.

Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto ovat antaneet direktiivin (EU) 2022/2381 pörssiyhtiöiden hallintoelinten jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä. Jäsenvaltioiden on annettava direktiivin edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 28.12.2024. Oikeusministeriössä valmistellaan lainmuutoksia direktiivin voimaansaattamiseksi.

Euroopan unionin tavoitteena on lisätä naisten osallistumista työmarkkinoille. Näin voidaan edistää talouskasvua Euroopassa, parantaa eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä ja vastata Euroopan väestökehitykseen liittyviin haasteisiin. Kun naisten osuutta yhtiöiden johtokunnissa kasvatetaan, sen odotetaan heijastuvan myönteisesti naisten työllisyyteen kyseisissä yhtiöissä ja koko taloudessa.

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi osakeyhtiölakia, osuuskuntalakia ja kauppakamarilakia. Esityksen mukaan yhtiöiden kannalta monipuolisempi sukupuolijakauma yhtiöiden johdossa tuo yhtiöille useita myönteisiä vaikutuksia. Naisten suurempi osuus voi tehostaa riskienhallintaa ja parantaa johtamista. Tutkimuksissa on havaittu, että yhtiön monimuotoinen hallitus noudattaa usein vähemmän riskialtista finanssipolitiikkaa kuin homogeeninen. Tutkimuksissa on todettu myös, että monimuotoiset yhtiöt toimivat vähemmän vilpillisesti tai laittomasti kuin homogeeniset yhtiöt.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle keväällä 2024. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 28.12.2024.

Eduskunnan kirjasto on julkaissut vireillä olevasta lainsäädäntöhankkeesta tietopaketin. Tietopaketti sisältää hankkeen lainvalmisteluaineistoa, tietoa aiheen aiemmasta käsittelystä eduskunnassa, kansainvälistä vertailua sekä aiheeseen liittyvää uutisointia ja kirjallisuutta. Tietopakettia päivitetään hankkeen edetessä.

Lähde: eduskunnan tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää