Eduskunnan kirjasto on julkaissut tietopaketin vaali- ja puo­lue­ra­hoi­tus­lain­sää­dän­nön muuttamisesta

30.05.2024 09:56

Vaali- ja puoluerahoituslainsäädännön muutoksien tavoitteena on lisätä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Eduskunnan kirjasto on julkaissut hankkeesta tietopaketin.

Oikeusministeriön valmistelemassa hallituksen esityksen luonnoksessa muutetaan ehdokkaan vaalirahoituksesta annettua lakia, puoluelakia, vaalilakia ja kansalaisaloitelakia.

Vaalirahoituslakia selkeytettäisiin niin, että ehdokkaan olisi ilmoitettava rahoituksesta, joka ylittää vaalikampanjan kulut, ja sen siirtämisestä eri käyttötarkoituksiin. Ehdokkaan olisi ilmoitettava myös lainoista, jotka hän on ottanut vaalikampanjaa varten.

Puoluelakia ehdotetaan muutettavan niin, että päivitettäisiin luettelo asioista, joita ei pidetä tukena. Näitä ovat luottamushenkilömaksut ja maksut, jotka perustuvat Euroopan unionin toimielinten ja muiden vastaavien kansainvälisten järjestöjen talousarvioon. Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että puolueilla olisi nykyisen käytännön mukaisesti mahdollisuus osittain siirtää valtionavustus puolueen tarkoitusta toteuttavan säätiön tai muun yhteisön toiminnan tukemiseen.

Vaalilakiin esitetään muutosta, jolla luovuttaisiin puolueiden pakollisesta jäsenäänestyksestä eduskuntavaaleissa. Vaalilakiin tehtäisiin myös eräitä teknisluontoisia muutoksia.

Esityksessä ehdotetaan lisäksi muutosta kansalaisaloitelakiin siten, että eurooppalaista kansalaisaloitetta voisi kannattaa jo 16 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen.

Eduskunnan kirjasto on julkaissut vireillä olevasta lainsäädäntöhankkeesta tietopaketin. Tietopaketti sisältää hankkeen lainvalmisteluaineistoa, tietoa aiheen aiemmasta käsittelystä eduskunnassa, kansainvälistä vertailua sekä aiheeseen liittyvää uutisointia ja kirjallisuutta. Tietopakettia päivitetään hankkeen edetessä.

Lähde: eduskunnan tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää