Edesmenneen omaisen asioiden hoitamista sujuvoitetaan

08.04.2024 10:36

Valtiovarainministeriö on asettanut kehittämisohjelman toteuttamaan läheisen kuolemaan liittyvien palveluiden digitalisointia. Sellaisia ovat esimerkiksi kuolinpesän hoito ja perukirjan laatiminen. Tavoite on sujuvoittaa omaisten asiointia raskaassa elämäntilanteessa.

Tällä hetkellä läheisen kuolemaan liittyvien asioiden hoitaminen on omaisille usein pitkä prosessi, johon liittyy asiointia eri viranomaisten kanssa ja paperilomakkeiden täyttämistä. Nykyinen toimintamalli on raskas ja kustannustehoton myös viranomaisille ja muille palveluntarjoajille. Palvelujen digitalisoinnin, automaation ja tiedon tehokkaamman hyödyntämisen avulla on mahdollista saada kuolinpesän ja sen osakkaiden asiointi sujuvammaksi.

Valtiovarainministeriön asettama uusi ohjelma perustuu pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman kirjauksiin ja Suomen digitaalisen kompassin tavoitteisiin elämäntapahtumalähtöisen digitalisaation edistämisestä. Hallituskauden aikana toteutetaan hankkeita, joilla digitalisoidaan erilaisten elämäntapahtumien ympärille kiinnittyviä palveluja. Yhtenä tällaisena kokonaisuutena helpotetaan edesmenneen omaisen asioiden vaivatonta hoitamista. Ohjelman toimikausi on 5.4.2024–31.12.2027.

Uudet sähköiset asiointitavat helpottavat omaisten ja viranomaisten hallinnollista taakkaa

Läheisen kuolemaan liittyvien asioiden sujuva hoitaminen on tarkoitus varmistaa digitalisoimalla tarvittavia asiakirjoja ja saattamalla ne paremmin hyödynnettävään muotoon, parantamalla ohjeistusta sekä edistämällä automaatiota. Tämä vähentää asioivan omaisen hallinnollista taakkaa ja tehostaa viranomaisten prosesseihin ja käsittelyihin liittyviä suoritteita. Paperiasioinnin ja manuaalisten toimintatapojen vähentämisellä on samalla tuottavuusvaikutuksia viranomaisten toimintaan. 

Osana ohjelmaa tuotetaan uusina palveluina esimerkiksi kansalaisen sähköinen asiointipalvelu, sähköinen perukirja ja kuolinpesän osakasrekisteri. Kuolinpesä saa jatkossa yksilöivän tunnuksen, jota se voi käyttää sähköisessä asioinnissa. Uudet sähköiset palvelut helpottavat myös paperiasiointia, joka säilyy mahdollisena tulevaisuudessakin. Alustavan aikataulun mukaan uusien palvelujen käyttöönotot ja tarvittavan lainsäädännön voimaantulo tapahtuisivat vuosien 2026 ja 2027 aikana.

”Läheisen kuolema on aihe, joka koskettaa meitä kaikkia. Siksi kansalaisten näkökulma aiheeseen on hyvin tärkeä, jotta saamme mahdollisimman toimivat, ihmiskeskeiset palvelut. Varmistaaksemme tämän toteutamme ohjelman aikana myös erillisen kuluttajatutkimuksen kansalaisten tarpeista ja toiveista uusien palvelujen käytettävyyden suhteen”, sanoo kunta- ja alueministeri Anna Kaisa Ikonen.

Ohjelmaa tehdään laajassa yhteistyössä

Ohjelma tekee viranomaisrajat ylittävää asiointia sujuvammaksi, tehostaa julkisen hallinnon palvelutuotantoa ja edistää julkisen hallinnon tiedonhallinnan yhteentoimivuutta. Ohjelma tukee myös osaltaan digitaalisen asioinnin ensisijaisuuden edistämistä ja sujuvampia julkisia palveluita.

Ohjelman toimeenpanosta vastaa valtiovarainministeriö. Kehitystyön toteuttavat Digi- ja väestö-tietovirasto ja Verohallinto omissa kehityshankkeissaan. Valtiovarainministeriö ja oikeusministeriö valmistelevat tarvittavat lainsäädäntömuutokset yhteistyössä. Muutosten valmistelua varten valtiovarainministeriö on asettanut ohjelmalle lainsäädäntötyöryhmän toimikaudelle 5.4.2024–31.10.2025. 

Yhteistyötä tehdään myös monien muiden tahojen kanssa, jotta palveluiden toimivuus ja hyödynnettävyys voidaan taata.

Lähde ja lisätietoja: valtiovarainministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää