Digitoimisto vastaa digitalisaation ja datatalouden edistämisen koordinaatiosta val­tio­neu­vos­tos­sa

01.12.2023 14:11

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut toistaiseksi voimassa olevan digitalisaation ja datatalouden vastuualuetta koskevan yhteistyöryhmän, digitoimiston. Digitoimistossa on edustaja jokaisesta ministeriöstä.

Digitoimisto vastaa yleisestä digitalisaation ja datatalouden edistämisen koordinaatiosta valtioneuvostossa. Lisäksi digitoimisto huolehtii yhteiskunnan uudistamisen ministerityöryhmän sihteeristötehtävistä datatalouden ja digitalisaation osalta.

Digitoimisto asetetiin ensimmäisen kerran syksyllä 2021. Nyt asettaminen on päivitetty vastaamaan pääministeri Orpon hallituksen ministerityöryhmien organisointia ja hallitusohjelmaa. Hallitusohjelmassa linjataan, että ministerityöryhmä ja digitoimisto jatkavat tieto- ja teknologiapolitiikan koordinoinnin johtamista pitkäjänteisesti.

Tavoitteena ministeriöiden välinen vaikuttava yhteistyö

Digitoimiston työn tavoitteena on vahvistaa valtioneuvoston ministeriöiden välistä yhteistyötä, koordinaatiota ja tiedonkulkua liittyen digitalisaatioon ja datatalouteen. Digitoimisto myös koordinoi Suomen digitaalisen kompassin toimeenpanoa.

Tavoitteena on, että digitoimiston avulla ministeriöiden ja niiden hallinnonalojen digitalisaation ja datatalouden kehittämistoimet muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, ja kaikilla osapuolilla on jaettu tilannekuva. Samalla edistetään resurssien tehokasta käyttöä. 

Digitoimisto myös osaltaan vahvistaa Suomen kansainvälistä yhteistyötä ja EU-vaikuttamista.

Digitoimiston työllä ei muuteta ministeriöiden tehtäviä tai toimivaltaa. Digitoimisto koostuu pysyvistä virkahenkilöstöön kuuluvista asiantuntijoista. Kaikilla ministeriöillä on edustaja digitoimistossa.

Digitoimisto toimii yhden luukun yhteyspisteenä kansalaisten ja sidosryhmien yhteydenotoille, jotka liittyvät digitalisaation ja datatalouden vastuualueeseen. 

Lähde ja lisätietoja: liikenne- ja viestintäministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää