Asetusluonnos suurpetojen va­hin­ko­pe­rus­teis­ten poik­keus­lu­pa­käy­tän­tö­jen su­ju­voit­ta­mi­ses­ta lausunnoille

28.05.2024 09:48

Maa- ja metsätalousministeriön esitys etenkin suurpetoja koskevien vahinko- ja turvallisuusperusteisten poikkeuslupien sujuvoittamiseksi on lähetetty lausuntokierrokselle.

Ministeriön maaliskuussa 2024 asettaman asiantuntijatyöryhmän valmisteluun perustuvassa luonnoksessa esitetään metsästysasetuksen muutoksia sekä poikkeusluvan edellytysten arviointiin että poikkeuslupaa koskeviin määräyksiin.

Asetusluonnoksessa poikkeusluvan kohteena olevan suurpedon biologisia ominaispiirteitä esitetään otettavaksi luvan perusteluissa tarkemmin huomioon. Tämä koskee erityisesti suden laumakäyttäytymistä, joka eroaa muiden yksin tai pentujen kanssa elävien suurpetojen käyttäytymisestä. Mikäli poikkeusluvalla pyritään suojelemaan muuta lajistoa, kuten metsäpeuraa, myös suojeltavan lajin biologiset ominaispiirteet tulisi ottaa huomioon.

Poikkeusluvan kohdentamiseen, poikkeuslupa-alueen rajaamiseen ja luvan voimassaoloaikaan esitetään myös muutoksia. Aiemmasta säätelystä poiketen poikkeuslupaa ei enää välttämättä tarvitsisi kohdentaa tiettyyn, vahinkoa aiheuttaneeseen yksilöön. Poikkeusluvalla tapahtuva metsästys voitaisiin sallia yksittäistä vahinkokohdetta laajemmalla alueella. Poikkeusluvan voimassaoloaikaa pidennettäisiin kymmenellä vuorokaudella.

Asetusluonnos on lausunnolla 24.5.–18.6.2024. Lausuntoaika on poikkeuksellisen lyhyt, koska asetuksella halutaan mahdollistaa poikkeuslupien uudet säädökset jo tällä laidunkaudella, jolla on jo tapahtunut useita suden lampaisiin kohdistaneita hyökkäyksiä.

Lähde ja lisätietoja: maa- ja metsätalousministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää