Asetusluonnos hy­vin­voin­tia­luei­den yh­teis­työ­so­pi­muk­sen sisällöstä ja valmistelusta lausun­to­kier­rok­sel­la

29.11.2022 07:00

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksen sisältöä ja valmistelua koskevasta asetuksesta. Sopimuksella varmistetaan hyvinvointialueiden yhteistyö, työnjako ja yhteensovittaminen. Lausuntoja pyydetään 23.12.2022 mennessä.

Hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksella tarkoitetaan sopimusta, jonka samaan yhteistyöalueeseen kuuluvat hyvinvointialueet laativat. Sopimuksella varmistetaan hyvinvointialueiden yhteistyö ja työnjako niin, että hyvinvointialueiden lakisääteisten tehtävien hoitaminen turvataan koko yhteistyöalueella. 

Asetuksessa säädettäisiin eräistä yhteistyösopimuksessa sovittavista asioista, kuten harvoin tarvittavien tai erityisen vaativien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä, koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan yhteensovittamisesta sekä yhteistyöstä sähköisissä palveluissa ja tietojärjestelmissä. Lisäksi säädettäisiin häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumisesta sekä valmiusyksikön toiminnan järjestämisestä. Eteläisen yhteistyöalueen olisi sovittava myös Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän tehtävistä.

Asetuksessa säädettäisiin hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksen perusrungosta. Hyvinvointialueet sopivat kuitenkin keskenään sopimuksen tarkemmasta sisällöstä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain puitteissa. Asetuksella säänneltävä osuus voi vielä täydentyä myöhemmin. Asetusta on myös tulevaisuudessa tarkoitus yhteensovittaa sosiaali- ja terveydenhuollon muiden asetusten kanssa.

Annetut lausunnot otetaan huomioon asetuksen viimeistelyssä. Annetut lausunnot ovat julkisia. Lausuntoaika kestää 23.12.2022 asti.

Lähde: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää