Arvokkaita tietoaineistoja koskevan EU-asetuksen täytäntöönpano etenee

12.02.2024 15:03

Euroopan komissio antoi joulukuussa 2022 täytäntöönpanoasetuksen arvokkaista tietoaineistoista. Asetuksen tarkoitus on edistää julkisen hallinnon tietoaineistojen uudelleenkäyttöä ja hyödyntämistä. Sääntelyä arvioineen työryhmän mukaan asetuksen tehokas täytäntöönpano ei edellytä muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön.

Arvokkaiksi tietoaineistoiksi katsotaan sellaiset julkisen hallinnon ylläpitämät tietoaineistot, jotka ovat julkisesti saatavilla ja joilla komissio arvioi olevan erityistä sosiaalista tai taloudellista potentiaalia niitä uudelleen käyttäville. Täytäntöönpanoasetuksessa säädetään näistä aineistoista sekä annetaan tarkempia teknisiä määrittelyjä niiden saatavuudesta. Asetus on annettu avoimen datan direktiivin nojalla, eikä se vaikuta asiakirjojen julkisuuteen tai henkilötietojen suojaan.

Muutoksia kansalliseen sääntelyyn ei tarvita

Valtiovarainministeriö asetti helmikuussa 2023 työryhmän selvittämään täytäntöönpanoasetuksen mahdollisesti edellyttämiä muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön. Työryhmä päätti työnsä 31.1.2024, ja se toteaa mietinnössään, ettei uutta sääntelyä tarvita.
 
Työryhmä katsoo, että kansalliset sääntelyratkaisut, jotka tehtiin vuonna 2021 EU:n avoimen datan direktiivin toimeenpanossa, ovat osoittautuneet pääosin toimiviksi. Työryhmän mukaan kansallisen sääntelyn toimivuutta tulisi arvioida jatkossa aina, kun komissio valmistelee muutoksia täytäntöönpanoasetukseen.

Arvokkaita tietoaineistoja on tunnistettu lähes sata

Valtiovarainministeriö asetti helmikuussa 2023 myös toisen työryhmän, jonka tehtävänä on ollut koordinoida arvokkaita tietoaineistoja koskevan asetuksen kansallista täytäntöönpanoa. Työryhmä on myös koonnut luettelon niistä suomalaisista tietoaineistoista, jotka ovat asetuksen nojalla arvokkaita ja joihin asetusta tullaan soveltamaan tämän vuoden kesäkuusta lähtien. Tällaisia aineistoja on tunnistettu jo noin 90. Monet aineistot ovat olleet Suomessa jo pitkään saatavina avoimena datana, esimerkiksi paikkatiedot ja säähän liittyvät tiedot.

Työryhmässä on myös jaettu tietoisuutta ja ymmärrystä tietoaineistojen jakamisesta sekä löydetty vastauksia moniin teknisiin ja oikeudellisiin kysymyksiin.
 
Tietoaineistoja ylläpitävät toimijat voivat lähettää niitä jatkossakin sähköpostitse osoitteeseen hvd-toimeenpano.vm(at)gov.fi. Työryhmän toiminta jatkuu kesäkuun 2024 loppuun asti.

Lähde ja lisätietoja: valtiovarainministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää