Arviomuistio sähköisen viestinnän välitystietojen säilyttämisestä lausunnoille

22.02.2024 10:45

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja sähköisen viestinnän välitystietojen säilyttämistä koskevasta arviomuistioluonnoksesta. Lausuntoja voi antaa 28.3.2024 asti.

Muistiossa arvioidaan erilaisia vaihtoehtoja, miten välitystietojen säilyttämistä ja viranomaisten pääsyä kyseisiin tietoihin koskeva kansallinen lainsäädäntö voitaisiin järjestää. Välitystietoja ovat esimerkiksi matkapuhelinnumero, liittymän tilaajan nimi sekä viestinnän aika ja paikka.

Tarkoituksena on varmistaa, että välitystietojen säilytysvelvollisuus ja tietoihin pääsy rajoittuvat yksityiselämän, henkilötietojen ja luottamuksellisen viestinnän suojan kannalta välttämättömään – turvaten kuitenkin samalla toimivaltaisille viranomaisille oikeasuhtaisen pääsyn tietoihin.

Tarve kansallisen lainsäädännön täsmentämiselle johtuu Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä. EU:n tuomioistuin on edellisten vuosien aikana antanut useita ennakkoratkaisuja, joiden aiheuttamaa muutostarvetta kansalliseen lainsäädäntöön on arvioitu liikenne- ja viestintäministeriön johdolla.

Lausuntoja voi antaa 28.3.2024 asti. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi

Lausuntokierroksen jälkeen valmistelu jatkuu virkatyönä.

Lisätietoja hankesivulta.

Lähde: liikenne- ja viestintäministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää