Ar­vioin­ti­neu­vos­to: Työt­tö­myys­kas­so­ja koskeva esitys hyvin valmisteltu

05.04.2024 09:09

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon työttömyyskassojen tehtävien laajentamista koskevasta esityksestä. Arviointineuvoston mukaan vaikutuksia kotitalouksille, työttömyyskassoille ja työllisyyteen on käsitelty perusteellisesti tutkimustietoon tukeutuen. Arviointineuvostolla on vain joitakin täydennysehdotuksia esitykseen.

Työttömyyskassojen tehtävien laajentamista koskevassa esityksessä ehdotetaan, että työttömyyskassoille annettaisiin mahdollisuus tarjota jäsenilleen työllisyyttä tukevia palveluita. Työttömyyskassat voisivat tarjota työnvälitystä, tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita, asiantuntija-arviointeja, valmennuksia sekä muita näihin verrattavissa olevia palveluita jäsentensä työllisyyden tukemiseksi. Palvelujen tarjoaminen ja palveluihin osallistuminen perustuisi vapaaehtoisuuteen. Palvelut rahoitettaisiin kassan omista varoista.

Työttömyyskassojen tehtävien laajentamista koskeva esitysluonnos on kokonaisuutena hyvin valmisteltu. Työttömyyskassojen nykyisiä tehtäviä, kassojen toiminnan rahoitusta ja jäsenmääriä kassoittain on kuvattu tiiviisti ja informatiivisesti. Vaikutuksia kotitalouksille, työttömyyskassoille ja työllisyyteen on kuvattu hyvin.

Arviointineuvosto pitää esimerkillisenä esitysluonnoksessa käytettyä tietopohjaa työllisyysvaikutuksista ja niihin vaikuttavista tekijöistä.

Esitysluonnoksessa on uskottavasti perusteltu vähäisiksi arvioidut työllisyysvaikutukset. Esitysluonnoksen mukaan työllisyyden tukemisesta saattaa muodostua uusi kilpailutekijä työttömyyskassoille. Tällä voi olla vaikutuksia kassakenttään, mikäli kaikilla kassoilla ei olisi yhtäläisiä resursseja ottaa uutta tehtävää hoitaakseen. Arviointineuvosto katsoo, että työttömyyskassoille aiheutuvia kilpailuvaikutuksia ja niihin liittyviä epävarmuuksia voitaisiin mahdollisuuksien mukaan kuvata tarkemmin. 

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto on annettu työttömyyskassojen tehtävien laajentamista koskevasta hallituksen esityksestä (hankenumero: STM097:00/2023), jonka sosiaali- ja terveysministeriö toimitti arviointineuvoston käyttöön sähköpostitse 21.3.2024. Lausunto on julkinen.

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos täyttää kiitettävästi lainvalmistelun vaikutusarviointiohjeen vaatimukset. Arviointineuvostolla on vain vähäisiä lisäysehdotuksia hallituksen esitysluonnokseen.

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista.

Lähde: valtioneuvoston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää