Ar­vioin­ti­neu­vos­to: Ni­ko­tii­ni­pus­se­ja koskeva esitys on hyvin valmisteltu

12.03.2024 10:42

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon tupakkalain muuttamista koskevasta esityksestä. Arviointineuvoston mukaan esityksen perusteella saa hyvän käsityksen asian taustasta ja vaikutuksista. Arviointineuvostolla on vain joitakin täydennysehdotuksia esitykseen.

Tupakkalain muutoksessa esitetään, että nikotiinipussit otetaan lain soveltamisen piiriin. Esityksen tavoitteena on ehkäistä nuorisokäyttöä, harmaatuontia ja laitonta kauppaa sekä torjua järjestäytynyttä rikollisuutta. Nikotiinipussien vähittäismyynti säädettäisiin luvanvaraiseksi ja tuotteiden nikotiinirajaksi säädettäisiin 20 milligrammaa grammassa tuotetta. Tuotteissa sallitaan vain aikuisille tarkoitetut maut. 

Arviointineuvoston mukaan tupakkalain muuttamista koskeva esitys on hyvin valmisteltu kokonaisuus. Esitysluonnoksen perusteella saa hyvän käsityksen asian taustasta ja ongelmista, kuten nuuskan salakuljettamista Suomeen, nikotiinipussien terveyshaitoista ja nuorten alttiudesta nikotiiniriippuvuudelle.

Nikotiinipussien käyttöön liittyviä vaikutuksia on käsitelty monipuolisesti. Esityksessä on kuvattu avoimesti nikotiinipussien käytön terveysriskejä ja haittoja sekä vaikutusten epävarmuutta.

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto on annettu tupakkalain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä (hankenumero: STM029:00/2023), jonka sosiaali- ja terveysministeriö toimitti arviointineuvoston käyttöön sähköpostitse 28.2.2023. Lausunto on julkinen. 

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos täyttää kiitettävästi lainvalmistelun vaikutusarviointiohjeen vaatimukset. Arviointineuvostolla on vain vähäisiä lisäysehdotuksia hallituksen esitysluonnokseen.

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista.

Lähde: valtioneuvoston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää