Ar­vioin­ti­neu­vos­to: Miten kan­sa­lai­suus­lain muutos vaikuttaa kotoutumiseen?

09.04.2024 17:20

Lainsäädännön arviointineuvoston mukaan kansalaisuuslakia koskevasta lakiehdotuksesta ei selviä, mitä ongelmia ja haasteita nykytilassa on esiintynyt. Esitysluonnoksesta ei saa käsitystä yhteisvaikutuksista muiden kansalaistamiseen ja ulkomaalaissääntelyyn liittyvien muutoksien osalta. Vaikutuksia turvallisuuteen ja kotoutumiseen tulisi kuvata tarkemmin.

Esityksen tavoitteena on uudistaa kansalaisuuslakia hallitusohjelman mukaisesti tiukentamalla kansalaistamisen edellytyksiä. Tarkoituksena on korostaa onnistunutta kotoutumista kansalaisuuden saamisen edellytyksenä ja mahdollistaa turvallisuusnäkökohtien huomioiminen entistä paremmin.

Arviointineuvosto katsoo, että esitysluonnoksesta ei selviä, mitä ongelmia tai haasteita kotoutumiseen tai turvallisuuteen liittyen on nykytilan sääntelystä johtuen esiintynyt. Nykytilan keskeisten ongelmien ja sääntelyn muutostarpeiden kuvaaminen auttaisi arvioimaan, miten ehdotukset vaikuttaisivat havaittuihin ongelmiin esityksen tavoitteita edistävällä tavalla.

Lakiehdotuksen mukaan pidemmän asumisajan tavoitteena on myös mahdollistaa turvallisuuteen liittyvien riskien huomioiminen entistä paremmin, kun esimerkiksi kansalaistamisen edellytyksenä olevaa nuhteettomuutta tarkasteltaisiin nykyistä pidemmältä ajanjaksolta. Arviointineuvosto katsoo, että lakiehdotuksesta ei kuitenkaan selviä, mitä vaikutuksia ehdotuksella olisi kansalliseen turvallisuuteen tai arjen turvallisuuteen verrattuna nykytilanteeseen.

Ehdotuksen tavoitteena on osaltaan parantaa kansalaisuutta hakevien ulkomaalaisten valmiutta yhteiskunnan täysivaltaiseen jäsenyyteen siihen liittyvine oikeuksineen ja velvollisuuksineen. Arviointineuvosto katsoo, että esitysluonnoksessa ei ole arvioitu riittävästi ehdotuksen vaikutusta kotoutumiseen. Kansalaistamisen ja kotoutumisen yhteydestä on olemassa tutkimustietoa.

Esitysluonnoksen perusteella jää käsitys, että vaikutuksia on lähinnä käsitelty asumisajan pidentymisen näkökulmasta, eikä konkreettisia arjen vaikutuksia käsitellä eri ihmisryhmien näkökulmasta. Esimerkiksi, miten pidempi asumisaika voi vaikuttaa palvelujen saamiseen, perheen yhdistämiseen tai asemaan työmarkkinoilla?

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto on annettu kansalaisuuslain muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta (hankenumero: SM034:00/2023), jonka sisäministeriö toimitti arviointineuvoston käyttöön sähköpostitse 22.3.2024. 

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos noudattaa välttävästi lainvalmistelun vaikutusarviointiohjetta. Hallituksen esitysluonnoksessa on olennaisia puutteita, ja esitysluonnosta tulee korjata neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista.

Lähde: valtioneuvoston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää