Ara-tuotantoon takausmaksut – Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riö pyytää lausuntoja lakimuutoksista

31.05.2024 08:05

Valtion tukemaan asuntotuotantoon eli ara-asuntotuotantoon otetaan käyttöön Petteri Orpon hallitusohjelman mukaiset takausmaksut. Tavoitteena on vähentää valtion takausvastuista koituvia riskejä. Hallitusohjelman mukaan takausmaksut eivät koske erityisryhmien asuntotuotantoa. Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja esitetyistä lakimuutoksista 31.8.2024 mennessä.

Hallitusohjelman mukaan uusissa valtion tukemissa vuokra-asuntojen, ara-asuntojen korkotukilainoissa otetaan käyttöön 0,5 %:n suuruiset takausmaksut. Tällöin nykyisellään ilmainen valtiontakaus muuttuu lainansaajalle maksulliseksi. Lausuntoja pyydetään ehdotuksesta muuttaa lakia vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta (604/2001), lakia vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta (574/2016) sekä lakia vuokra-asuntojen rakentamislainojen valtiontakauksesta (856/2008). 

Ehdotetut takausmaksut tulevat esityksen mukaan käyttöön valtion tukeman asuntotuotannon pitkille ja lyhyille korkotukilainoille. Takausmaksu tulee jatkossa maksaa uudis-, perusparannus- ja hankintalainoissa. Esityksen mukaan lainansaaja maksaa takausmaksun Valtiokonttorille pankin välityksellä. Takausmaksu maksetaan koko lainan tai sen ensimmäisen erän nostamisen yhteydessä, ja se on edellytys valtion takausvastuun voimassaololle. Takausmaksua ei voida kattaa ara-asuntojen omakustannusvuokrilla tai asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeilla, vaan takausmaksun maksaa ara-vuokrataloyhteisö tai yhteisön omistaja muilla varoillaan.  

Esityksen mukaan takausmaksu otetaan käyttöön 1.6.2025 alkaen Aralle saapuviin lainahakemuksiin. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara vastaa keskeisesti valtion asuntopolitiikan toimeenpanosta. Ara myöntää asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia sekä ohjaa ja valvoo ara-asuntokannan käyttöä. 

Lähde: ympäristöministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää