Apu­lai­soi­keus­kans­le­rin sijainen: Vas­taan­ot­to­kes­kuk­sen menettely asia­kas­siir­to­jen yhteydessä

05.06.2024 07:36

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Oulun vastaanottokeskuksen huomiota lain ja hyvän hallintotavan mukaiseen menettelyyn tehtäessä vastaanottolain mukaisia asiakassiirtoja. 

Maahanmuuttovirasto oli tehnyt päätöksen Oulun vastaanottokeskuksen asiakassiirroista. Siirrot oli tehty seuraavana päivänä päätöksenteosta. Aikataulu oli hyvin tiukka, ja siirrettäville vastaanottokeskuksen asiakkaille jäi vain vähän aikaa valmistautua siirtoon. Tiukka aikataulu aiheutui poikkeuksellisista syistä, kun Maahanmuuttoviraston oli pitänyt tapahtuma-aikaan vallinneissa olosuhteissa reagoida itärajan tilanteeseen nopeasti. 

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan siirtojen käytännön toteutuksessa oli asiasta saadun selvityksen perusteella ollut puutteita. Kaikkia asiakkaita ei ollut kuultu lain edellyttämällä tavalla, ja siirroista ei ollut tiedotettu kaikille riittävän selvästi. Myöskään lasten erityistarpeita ei ollut selvityksen mukaan otettu riittävällä tavalla huomioon. Kokonaisuudessaan siirtojen toteuttamisessa olisi pitänyt niiden kiireellisyydestä huolimatta paremmin varmistaa siirrettävien henkilöiden oikeusturva.

Lähde: oikeuskanslerinviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää