Apu­lai­soi­keus­kans­le­rin sijainen: Rikosasian ratkaiseminen kirjallisessa menettelyssä

21.03.2023 08:13

Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi Etelä-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarille huomautuksen, kun tämä oli ratkaissut kirjallisessa menettelyssä törkeän varkauden yritystä koskevan syytteen. 

Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain mukaan asia voidaan ratkaista kirjallisessa menettelyssä, jos mistään syytteessä tarkoitetusta rikoksesta ei ole säädetty ankarampaa rangaistusta kuin sakko tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Törkeän varkauden yrityksestä tuomittava enimmäisrangaistus on säännöksessä tarkoitettua ankarampi.

Käräjätuomarin virheestä ei asiasta käytettävissä olevan selvityksen perusteella ollut aiheutunut vastaajille vahinkoa. Virhe oli kuitenkin koskenut yksiselitteisen säännöksen soveltamista tuomarin tehtävien ydinalueella. Lainsäätäjä on rajannut kirjallisen menettelyn käyttöalaa siten, ettei törkeimpiä rikoksia voida käsitellä kirjallisessa menettelyssä, millä sääntelyllä on merkitystä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaamisessa.

Lähde: oikeuskanslerinviraston tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää