Apu­lai­soi­keus­kans­le­rin sijainen: Kaupungin menettely va­hin­gon­kor­vaus­vaa­ti­muk­sen käsittelyssä

29.05.2024 10:18

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Saarijärven kaupungin huomiota hallintolain säännöksiin viranomaisen palveluperiaatteesta, tiedusteluihin vastaamisesta ja asioiden käsittelemisestä ilman aiheetonta viivytystä.

Kantelijan vahingonkorvausvaatimus oli ollut käsittelemättä ainakin puoli vuotta. Asiaa hoitanut viranhaltija ei ottanut asiaa käsittelyyn eikä vastannut kantelijan tiedusteluihin. Kaupunki sai tiedon hoitamatta olevasta asiasta vasta apulaisoikeuskanslerin selvityspyynnön saavuttua.

Kaupunki oli kerrotun jälkeen korostanut henkilöstölleen velvollisuutta tallentaa myös henkilökohtaiseen sähköpostiin saapuneet viranomaiselle osoitetut vaatimukset ja kirjeet asianhallintajärjestelmään sekä muutoinkin muistuttanut viranhaltijoita hallintolain velvoitteista.

Lähde: oikeuskanslerinviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää