Apu­lai­soi­keus­kans­le­rin sijainen: Käräjätuomarin ja syyttäjän menettely syy­teoi­keu­del­taan vanhentuneen syytekohdan sisältäneessä rikosasiassa

21.03.2024 09:15

Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi huomautuksen Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarille rangaistustuomioiden tarkastustoiminnassa havaitun virheen vuoksi. Käräjätuomari oli lukenut vastaajan syyksi syyteoikeudeltaan vanhentuneen rikoksen.

Rangaistuksen tuomitseminen rikoksesta, josta rangaistusta ei lain mukaan voi enää seurata, on omiaan heikentämään luottamusta lainkäyttötoiminnan asianmukaisuuteen ja vaarantaa merkittävästi vastaajan oikeusturvaa. Virhe on lähtökohtaisesti luonteeltaan vakava ja sijoittuu tuomarin tehtävien ydinalueelle eli lainkäyttöratkaisun tekemiseen. Tapauksessa virheestä ei kuitenkaan ollut aiheutunut vastaajalle vahinkoa, ja se korjaantui hovioikeuden hylättyä syytekohdan.

Lisäksi apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi asiassa syytteen nostaneen Länsi-Suomen syyttäjäalueen aluesyyttäjän tietoon näkemyksensä, että haastehakemuksen toimittamisen yhteydessä olisi ollut asianmukaista kiinnittää käräjäoikeuden huomiota kysymyksessä olleen teon vanhentumisvaaraan.

Lähde: oikeuskanslerinviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää