Apu­lai­soi­keus­kans­le­rin sijainen: Kan­sa­ne­lä­ke­lai­tok­sen menettely tiedusteluun vastaamisessa

28.11.2022 15:36

Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi Kansaneläkelaitoksen tietoon päätöksessään esittämänsä käsityksen kantelijan tiedusteluun vastaamisesta. 

Kelan vastaava asiantuntijalääkäri ei ollut hänestä tehdyn esteellisyysväitteen vuoksi vastannut kantelijan muun ohella käsittelyaikatiedustelun sisältäneeseen tiedusteluun, vaan oli ohjeistanut kantelijaa lähettämään tiedustelunsa Kelan suunnittelijalle tai juristille. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että mikäli lääkäri olisi tiedusteluun perehdyttyään todennut, ettei voinut tai osannut vastata siihen, olisi hänen tullut viranomaisen palveluperiaatteen mukaisesti välittää tiedustelu oikeaksi katsomalleen taholle vastattavaksi.

Lähde: oikeuskanslerinviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää