Apu­lai­soi­keus­kans­le­rin sijainen: Kan­sa­lai­suus­ha­ke­muk­sen käsittelyn viipyminen

30.05.2024 09:37

Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi Maahanmuuttovirastolle huomautuksen kansalaisuushakemuksen käsittelyn aiheettomasta viipymisestä. Kantelijan kansalaisuushakemuksen käsittely oli kestänyt kaikkiaan runsaat viisi ja puoli vuotta. 

Hakemuksen käsittelyn alkuvaiheisiin sisältyi runsaan kahden vuoden ajanjakso, jolloin asia oli ollut suojelupoliisin selvitettävänä. Maahanmuuttoviraston selvityksestä ei käynyt ilmi, että virasto olisi sen jälkeen tehnyt asiassa apulaisoikeuskanslerin sijaisen selvityspyyntöä edeltäneiden kahden ja puolen vuoden aikana mitään aktiivisia selvittämistoimia lukuunottamatta käsittelijän suojelupoliisille vielä kaksi vuotta suojelupoliisin mainitun selvityksen päättymisen jälkeen tekemää tiedustelua. Hakijalle myönnettiin lopulta kansalaisuus vajaat kolme kuukautta apulaisoikeuskanslerin sijaisen selvityspyynnön saapumisen jälkeen.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen piti asian käsittelyn viipymistä mainitun selvityspyyntöään edeltäneen ajanjakson osalta aiheettomana. Hänen mukaansa hakijan oikeusturvan toteutumisen kannalta olisi ollut perusteltua, että Maahanmuuttovirasto olisi priorisoinut hakemuksen käsittelyä muiden viranomaisten selvitystoimien päätyttyä, sillä hakemus oli jo tuossa vaiheessa ollut vireillä lähes kolme vuotta.

Lähde: oikeuskanslerinviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää