Apu­lai­soi­keus­kans­le­rin sijainen: Hakemuksen vireilletulo ja käsittely maa­han­muut­to­hal­lin­nos­sa

27.03.2023 08:21

Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi ulkoministeriön ja Maahanmuuttoviraston tietoon näkemyksensä ns. brexit-oleskeluoikeushakemuksen vireillepanon ja käsittelyn aiheettomasta viipymisestä. Hän saattoi lisäksi Maahanmuuttoviraston tietoon näkemyksensä, jonka mukaan viraston tulee huolehtia ylläpitämiensä digitaalisten palveluiden ja järjestelmien toimivuudesta osana viranomaispalveluiden asianmukaisuutta ja asiakkaiden oikeusturvan toteutumista.

Kantelija oli tehnyt Enter Finland -palvelussa sähköisen hakemuksen, jota edustusto ei kuitenkaan ollut saanut ulkomaalaisasioiden käsittelemiseen osallistuvien viranomaisten käyttämästä UMA-asianhallintajärjestelmästä tunnistautumiskäynnin yhteydessä näkyviin. Kantelijalle oli tehty kerrotun vuoksi edustustossa uusi paperinen hakemus. Se oli kuitenkin jäänyt Enter Finland -palvelussa vireillepanoa odottavien asioiden listalle. Asia oli saatettu UMA-järjestelmään kantelijan tiedusteltua asiansa käsittelyaikaa Maahanmuuttovirastosta noin puoli vuotta myöhemmin.

Hakemuksen vireillepanoon ja käsittelyyn oli sisältynyt viiveitä ja sellaisia ajanjaksoja, jolloin hakemus on ollut joko väärässä tilassa järjestelmässä odottamassa vireillepanoa tai väärässä käsittelyjonossa. Näiltä osin asiaa ei ollut käsitelty ilman aiheetonta viivytystä.

Lähde: oikeuskanslerinviraston tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää