Apu­lai­soi­keus­kans­le­ri: Valitusasian siirto viipyi hallinto-oikeudessa

28.11.2022 08:37

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Helsingin hallinto-oikeuden huomiota perustuslain 21 §:ssä turvattuun jokaisen oikeuteen saada asiansa käsitellyksi tuomioistuimessa ilman aiheetonta viivytystä. 

Kantelijan valitusasia oli ehtinyt olla vireillä Helsingin hallinto-oikeudessa vuoden ja viisi kuukautta ennen kuin hallinto-oikeudessa havaittiin, että valitus kuului Turun hallinto-oikeuden käsiteltäväksi. Kantelijan kotipaikan merkitys oli jäänyt huomaamatta asian eri käsittelyvaiheissa. Asia oli ollut hallinto-oikeudessa myös pitkään käsittelemättä ja vailla mitään toimenpiteitä ennen kuin se siirrettiin toimivaltaiselle tuomioistuimelle.

Apulaisoikeuskanslerin arvion mukaan asian käsittelyaika Helsingin hallinto-oikeudessa ylitti asian laatuun ja laajuuteen nähden kohtuullisena pidettävän ajan, eikä viivästymiselle ollut esitetty hyväksyttävää syytä.

Lähde: oikeuskanslerinviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää