Apu­lai­soi­keus­kans­le­ri: Työ­voi­ma­po­liit­ti­sen lausunnon tiedoksianto sekakielisenä

08.02.2024 08:39

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Kansaneläkelaitoksen huomiota työvoimapoliittista lausuntoa koskevan asetuksen sekä hyvän hallinnon periaatteisiin etuudenhakijan kielellisten oikeuksien toteuttamiseksi työvoimapoliittisten lausuntojen tiedoksiannossa.

Kantelija oli ilmoittanut käsittelykielekseen työvoimaviranomaiselle suomen kielen ja Kansaneläkelaitokselle ruotsin kielen. Kun työvoimaviranomaisen antama työvoimapoliittinen lausunto annettiin tiedoksi kantelijalle, pohjatekstit olivat ruotsiksi ja yksilölliset perustelut suomeksi.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan ei ole hyvän hallinnon kannalta hyväksyttävää, että asiakkaalle toimitetaan tiedoksi sekakielinen asiakirja, sillä tämä vaikuttaa asianosaisen tosiasialliseen mahdollisuuteen valvoa oikeuksiaan ja etujaan. Se antaa myös vaikutelman, ettei viranomainen ole menetellyt asiassa huolellisesti hyvän hallinnon perusteiden vaatimalla tavalla. Sekakielisenä tiedoksiannettu työvoimapoliittinen lausunto ei täytä myöskään hallintolain mukaista asiallisen, selkeän ja ymmärrettävän kielenkäytön vaatimusta.

Lähde: oikeuskanslerinviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää