Apu­lai­soi­keus­kans­le­ri: Tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den työ- ja opintotoiminnan järjestäminen vas­taan­ot­to­kes­kuk­sis­sa

05.03.2024 08:20

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti huomiota työ- ja opintotoiminnan järjestämistä koskevien Maahanmuuttoviraston oikeusohjeiden selvyyteen ja täsmällisyyteen. 

Maahanmuuttovirasto oli päivittänyt ohjettaan työ- ja opintotoiminnan järjestämiseksi vastaanottokeskuksissa. Päivitetyssä ohjeessa oli määritelty enimmäistuntimäärä ohjatun työtoiminnan järjestämiselle. Maahanmuuttoviraston ohje jätti kuitenkin vielä epäselväksi tai tulkinnanvaraiseksi sen, miten velvoittavaa, ohjattua työtoimintaa järjestetään ja mikä osa toiminnasta on sellaista, että siitä kieltäytyminen voi johtaa vastaanottorahan vähentämiseen. Myös velvoittavan opintotoiminnan järjestämisen ylärajaa ei ollut määritelty. Ohje jätti myös avoimeksi, että vastaanottorahaa voidaan vähentää ainoastaan, mikäli työ- tai opintotoiminta, johon asiakas kieltäytyy osallistumasta, on mainittu asiakkaan henkilökohtaisessa työ- ja opintotoiminnansuunnitelmassa. Lisäksi ohjeessa ei todettu selvästi, että työ- ja opintotoiminnan tarkoitus ei ole vastaanottokeskustoiminnan kustannuksissa säästäminen tai keskuksen alueella tehtävien kunnostustöiden mahdollistaminen, eikä sitä tule käyttää sellaisessa tarkoituksessa.

Sisäministeriö oli ilmoittanut, että Maahanmuuttoviraston ohje päivitetään vielä keväällä 2024. Apulaisoikeuskansleri pyysi sitä toimittamaan päivitetyn ohjeen oikeuskanslerinvirastoon sen valmistuttua ja viimeistään 20.6.2024.

Lähde: oikeuskanslerinviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää