Apu­lai­soi­keus­kans­le­ri: Tiedusteluun vastaaminen viivästyi

24.03.2023 07:14

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Kansaneläkelaitoksen huomiota hallintolaissa edellytettyyn asioiden viivytyksettömään käsittelyyn.

Kantelija oli käynyt sähköpostikirjeenvaihtoa Kelan kanssa ja saanut tiedusteluihinsa perustellut vastaukset. Yksi kantelijan tiedustelu sisälsi asiakirjapyynnön. Tähän kantelija sai Kelalta vastauksen vasta kaksi kuukautta myöhemmin tiedusteltuaan asiaa. Kela totesi selvityksessään, että sen mielestä kyseessä oli yleisluonteinen kysely, johon oli jo vastattu yleisluonteisesti aiemmin. 

Apulaisoikeuskanslerin mukaan viranomaisen tulisi ilmoittaa asiakkaalle, jos hänen saman sisältöisiin tiedusteluihinsa on jo aiemmin vastattu tai jos tiedusteluun vastaaminen katsotaan muusta syystä tarpeettomaksi. Asiakkaalle tulisi ilmoittaa myös siitä, että viranomainen ei jatkossa enää vastaa samaa asiaa koskeviin tiedusteluihin. Näin asiakas ei jää epätietoiseksi siitä, onko hänen kirjoituksensa saapunut viranomaiselle ja miten se on viranomaisessa käsitelty.

Lähde: oikeuskanslerinviraston tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää