Apu­lai­soi­keus­kans­le­ri: Ri­ko­sil­moi­tuk­ses­ta annettava kirjallinen vahvistus

11.03.2024 07:22

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen huomiota velvollisuuteen antaa asianomistajalle kirjallinen vahvistus hänen tekemästään rikosilmoituksesta sekä huolellisuuteen tiedustelujen käsittelyssä.

Kantelija oli tehnyt rikosilmoituksen, mutta poliisi ei ollut toimittanut siitä kirjallista vahvistusta. Lisäksi kantelija oli lähettänyt poliisilaitokselle kaksi tiedustelua, mutta poliisi ei ollut vastannut niihin.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että kirjallisen vahvistuksen antaminen rikosilmoitukseen on laissa säädetty velvollisuus. Yksittäisen virkamiehen puutteellisten tietojärjestelmien käyttöoikeuksien takia sen antaminen ei voi estyä. Kantelijan lähettämien tiedustelujen käsittely poliisilaitoksella oli ollut huolimatonta, kun asiaa koskeneet tiedustelut eivät ohjautuneet juttua hoitavalle tutkinnanjohtajalle tai tutkijalle.

Lähde: oikeuskanslerinviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää